Hoe Installeer Je een Levensveld Polarizer in Je huis of Kantoor

In de wereld van gezondheid en welzijn zijn er talloze innovatieve technologieën en systemen die onze levenskwaliteit kunnen verbeteren. Eén van deze opvallende technologieën is de Levensveld Polarizer, een product om de leefomgeving mee te verbeteren. Dit artikel bevat een praktische gids voor de installatie en optimale plaatsing, maar ook komt het onderhoud van de Levensveld Polarizer aan de orde. Laten we beginnen.

Een korte beschrijving van de Levensveld Polarizer

In deze blog gaan we het met je hebben over de installatie en ingebruikname van de Levensveld Polarizer en hoe deze apparaten te onderhouden, maar voordat we dat doen geven we eerst een korte beschrijving van de Levensveld Polarizer:

De Levensveld polarizer: is een klein apparaat in een rond kastje met een stekker eraan vast, wat je in het stopcontact kunt steken. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar. Je kan het model herkennen aan de opdruk op de voorkant, waarop ook het type Polarizer vermeld is. Hoewel er verschillen zijn in de werking en de invloed op de leefomgeving, blijft de installatie en het onderhoud van al deze modellen hetzelfde.

Deze verschillen in uitwerking op de leefomgeving zijn te verklaren uit het feit dat de verschillende modellen Levensveld Polarizer verschillende kristallen bevatten. Aan kristallen worden van oudsher volgens diverse spirituele en holistische tradities bepaalde eigenschappen en energieën toegekend die als het ware versterkt worden in de Levensveld Polarizer.

De Levensveld Polarizer gebruikt het energienetwerk achter het stopcontact in feite als een grote antenne, waardoor de werking versterkt en het bereik vergroot wordt. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de Levensveld Polarizer zelf geen stroom verbruikt.

De Levensveld Polarizer Antenne: is een model met een antenne in plaats van een stekker en bevat dezelfde kirstallen als de Levensveld Polarizer Plus (tourmalijn en bergkristal). Deze is vergelijkbaar wat onderhoud betreft aan de andere modellen, maar heeft een afwijkende installatie.
Vanwege het ontbreken van een stekker hoeft deze dan ook niet in een stopcontact te worden gestoken.

De Levensveld Polarizer modellen zijn speciaal ontwikkeld voor ruimtes in huis, zoals bijvoorbeeld de woonkamer en de slaapkamer. Maar zijn ook geschikt voor de werkomgeving zoals bijvoorbeeld op kantoor.

Stap-voor-stap instructies voor een optimale installatie

Neem altijd de veiligheidsvoorschriften in acht voordat je de Levensveld Polarizer gaat installeren. Deze voorschriften vind je in de handleiding van de Levensveld Polarizer die te downloaden is vanaf de website van Meditech Europe.  Hierdoor zorg je ervoor dat reparatiekosten en uitval worden vermeden en dat de betrouwbaarheid en levensduur van het product wordt vergroot.

In de handleiding staat onder meer dat je de Levensveld Polarizer nooit zelf open moet maken. Bij opening vervalt de garantie als het product  door anderen dan specialisten van Meditech Europe wordt geopend.

Controleer verder of de Levensveld Polarizer onbeschadigd is aangekomen en dat deze niet rammelt bij het oppakken. Mocht dit wel het geval zijn neem dan contact op met Meditech Europe.

Daarnaast is het belangrijk om de Levensveld Polarizer altijd in een droge ruimte binnenshuis te plaatsen. Als hieraan is voldaan, dan kun je bijvoorbeeld een stopcontact in de woonkamer zoeken, het liefst op de muur, voor een optimale werking.

Zorg ervoor dat de Levensveld Polarizer niet in contact komt met warmtebronnen zoals haarden, gaskachels, open vuur etc.

Wees bij transport voorzichtig met de Levensveld Polarizer, laat hem niet vallen, het is een kwetsbaar apparaat. Houd daarom ook de Levensveld Polarizer uit de buurt van kleine kinderen.

De Levensveld Polarizer heeft een energieveld om zich heen, wat er altijd is (ook als het apparaat niet in het stopcontact is gestoken) door de resonantie van de Lakhovsky koperen ringen die erin verwerkt zijn. In het stopcontact wordt het energieveld vergroot door de bedrading uit het stroomnetwerk. Het verdient daarom aanbeveling om de Levensveld Polarizer in het stopcontact te steken. Daarna zijn er  geen extra handelingen nodig voor wat de bediening betreft.

De Levensveld Polarizer Antenne heeft geen stekker en hoeft niet in het stopcontact. Dit model is speciaal ontworpen voor de neutralisatie van schadelijke en ongewenste aardstralen en leilijnen maar is ook effectief tegen straling van draadloos internet, magnetrons en telefoons. Deze Polarizer kan bijvoorbeeld op een tafel of op de vloer (uit de buurt van kleine kinderen en dieren) geplaatst worden en is een prima aanvulling op bijvoorbeeld de Polarizer plus die met dezelfde kristallen is uitgerust (toermalijn en bergkristal).

Tips voor de beste plaatsing

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van de Levensveld Polarizer kan deze het beste geplaatst worden in de ruimte(s) waar je de meeste tijd doorbrengt. Denk dan bijvoorbeeld aan de woonkamer of de slaapkamer. Doordat je de Levensveld Polarizer in het stopcontact plaatst werkt het energienet als een antenne en wordt de reikwijdte vergroot. In principe is het effect dan merkbaar over het hele gebied waar de bedrading loopt van de stroomgroep (vroeger stop genoemd, denk aan stoppenkast) waar de Polarizer in het stopcontact is gestoken.

Mocht je de Polarizer niet steeds willen verplaatsen en wil je het Polarizer effect (gelijktijdig) door je hele huis, dan verdient het aanbeveling om per groep van het energienetwerk in je huis een Levensveld Polarizer te Plaatsen.

Onderhoud van de Levensveld Polarizer

De Levensveld Polarizer heeft als hij éénmaal is geplaatst, weinig onderhoud nodig. Wel kun je hem, indien nodig, reinigen. Hiervoor geldt het volgende: haal (indien aanwezig) de stekker uit het stopcontact. Gebruik een droge doek. Voor hardnekkige vlekken kan een vochtige doek worden gebruikt. Zorg ervoor dat de stekker (indien aanwezig) niet nat wordt. Voordat je het product weer in het stopcontact steekt (indien mogelijk) moet de stekker droog zijn.

Conclusie

De Levensveld Polarizer is een innovatieve technologie om biologische systemen en de leefomgeving te optimaliseren. In deze blog hebben we de stap-voor-stap instructie besproken voor een optimale installatie. Daarbij hebben we ook de veiligheidsvoorschriften benoemd die je in acht moet nemen.

Als je alles opvolgt wat we in deze blog besproken hebben, dan heb je lang plezier en een optimale werking van dit innovatieve product van Meditech Europe.

Mocht je toch nog vragen hebben of meer informatie willen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Meditech Europe. Wij voorzien je graag van alle informatie.