Blogs over Water

 1. Verbeter uw Gezondheid met Waterbehandeling: Ontdek de Voordelen van Geïoniseerd, Ozonrijk & Gedestilleerd Water

  Verbeter uw Gezondheid met Waterbehandeling: Ontdek de Voordelen van Geïoniseerd, Ozonrijk & Gedestilleerd Water

  In ons dagelijks leven wordt water vaak beschouwd als een vanzelfsprekendheid. We gebruiken het voor hydratatie, reiniging en koken zonder er al te veel over na te denken. Echter, de kwaliteit van het water dat we consumeren kan een aanzienlijke impact hebben op onze gezondheid en welzijn. Meditech Europe biedt een scala aan producten die de kwaliteit van water kunnen verbeteren, zoals waterionisatoren, ozongeneratoren, waterstofgeneratoren, omgekeerde osmose-systemen en waterdestillatie-apparaten. In deze uitgebreide blog zullen we dieper ingaan op de chemische samenstelling van water, de invloed van verschillende behandelingen op de pH en ORP-waarden, en de voordelen van geïoniseerd, ozonrijk, waterstofrijk, osmose water en gedestilleerd water voor ons lichaam.

  De Chemische opbouw van Zuiver Water

  Lees meer »
 2. Watervibraties en Menselijke Harmonie

  Watervibraties en Menselijke Harmonie

  Water is een belangrijke voorwaarde voor alle leven op aarde. Mensen bestaan voor gemiddeld 70 procent uit water. Voor diverse cruciale functies in het lichaam vervult water een belangrijke rol. Denk hierbij onder andere aan hydratatie en het handhaven van de juiste elektrolytenbalans. Water heeft van nature geen eigen vorm en er zijn onderzoeken geweest om aan te tonen dat water de herinnering van opgeloste stoffen behoudt, het zogenoemde watergeheugen. In deze uitgebreide blog komen deze aspecten uitgebreid aan de orde en ook het hiermee samenhangende begrip cymatica en het werk van de Japanse onderzoeker Masaru Emoto.

  Basisbegrippen

  Voordat we verder gaan met deze boeiende materie zullen we eerst enkele basisbegrippen met je doornemen. Water is bij kamertemperatuur

  Lees meer »
 3. Technische Details over Colloïdaal Zilver

  Technische Details over Colloïdaal Zilver

  Welkom bij onze informatieve blog over colloïdaal zilver! Ontdek de fascinerende wereld van colloïdaal zilver en duik dieper in de technische aspecten die dit bijzondere product definiëren. Van de productiemethoden, de verschillende vormen van water die gebruikt wordt, deeltjesgrootte tot het Zeta potentiaal, we onthullen de technische details die je nodig hebt om een goed geïnformeerde beslissing te nemen over colloïdaal zilver. Verbreed je kennis en begrip van dit boeiende onderwerp. Lees verder en ontdek wat colloïdaal zilver te bieden heeft op een technisch niveau!

  Wat is Colloïdaal Zilver?

  Er is veel onduidelijkheid in de wereld over wat colloïdaal zilver precies is. Meestal worden er twee soorten beschreven die, helaas, door vele aanbieders door elkaar worden gebruikt, zonder dat men eigenlijk weet wat men aanbiedt:

  Colloïdaal Ionisch zilver:

  Lees meer »
 4. Het Vergelijk tussen Gedemineraliseerd Water en Gedestilleerd Water

  Het Vergelijk tussen Gedemineraliseerd Water en Gedestilleerd Water

  In de wereld van zuiver water zijn er verschillende termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar die elk hun eigen unieke eigenschappen en toepassingen hebben. Gedemineraliseerd water en gedestilleerd water zijn twee van dergelijke termen die vaak verward worden. In deze uitgebreide blog zullen we deze twee soorten water grondig onder de loep nemen, hun verschillen en overeenkomsten bespreken, en hun toepassingen verkennen. We zullen ook ingaan op welke van de twee het meest geschikt is voor de productie van colloïdaal zilver en colloïdaal goud, en waar je op moet letten bij het aanschaffen of zelf destilleren van zuiver water. Tot slot, zullen we enkele veelgestelde vragen beantwoorden en wijzen we op betrouwbare bronnen om hoogwaardige water destillatieapparatuur aan te schaffen.

  Wat is Gedemineraliseerd Water?

  Lees meer »
 5. De Onzichtbare Gevaren in ons Voedsel en Drinkwater: Zware Metalen onder de loep

  De Onzichtbare Gevaren in ons Voedsel en Drinkwater: Zware Metalen onder de loep

  In een recent artikel in de Telegraaf van 6 november 2023, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de aanwezigheid van zware metalen zoals Cadmium, Lood, Kwik en Arseen in ons drinkwater en voeding. Deze schadelijke stoffen kunnen ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Laten we eens dieper ingaan op de gevaren van te veel van deze zware metalen en welke stappen we kunnen nemen om ons lichaam te beschermen.

  Wat is het risico van te veel Cadmium?

  Cadmium is een giftig zwaar metaal dat vooral in tabak en sommige groenten voorkomt. Blootstelling aan overmatige hoeveelheden cadmium kan leiden tot nier- en longschade, botontkalking en mogelijk zelfs kanker.

  Wat is het risico van te veel Lood?

  Lood is een bekend gevaar voor de gezondheid, met name voor kinderen. Het kan neurologische schade veroorzaken en leiden tot leerproblemen en gedragsstoornissen. Volwassenen lopen ook risico op hoge bloeddruk en nierschade bij

  Lees meer »
 6. De Onontkoombare Noodzaak van Schoon en Zuiver Water

  De Onontkoombare Noodzaak van Schoon en Zuiver Water

  Water, de levensader van onze planeet, is van cruciaal belang voor alle levende organismen. Mensen, dieren en planten zijn afhankelijk van schoon en zuiver water voor hun overleving en welzijn. In Nederland, een land dat bekend staat om zijn waterbeheer en innovatie, is de kwaliteit van drinkwater lange tijd vanzelfsprekend geweest. Echter, recente onderzoeken hebben aangetoond dat zelfs in dit goed georganiseerde land de vervuiling van drinkwater een groeiend probleem is. Dit artikel onderzoekt de dringende noodzaak van het drinken van schoon en zuiver water, bespreekt de relevante Nederlandse onderzoeken over drinkwatervervuiling en belicht de uitdagingen waarmee waterbedrijven worden geconfronteerd bij het handhaven van de drinkwaterkwaliteit in Nederland.

  Waarom Schoon en Zuiver Water Zo Belangrijk Is

  Water is niet alleen essentieel voor onze fysieke gezondheid, maar ook voor ons algehele welzijn. Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water, en

  Lees meer »
 7. Het verschil tussen water filteren en water vitaliseren

  Water drinken en de kwaliteit van dat water is belangrijk voor uw gezondheid. Waterstof speelt een rol bij alle lichaamsprocessen. Verschillende factoren, zoals droogte, verzilting en een toenemende vraag naar drinkwater, maken goed en voldoende drinkwater in Nederland niet meer zo zelfsprekend. Bovendien neemt de drinkwaterkwaliteit af door vervuiling vanuit de industrie, de landbouw en de huishoudens. Water filteren en water vitaliseren zijn twee manieren die bijdragen aan schoon en gezonder drinkwater. In dit blog ontdekt u het verschil tussen water filteren en water vitaliseren.

   

  Water zuiveren: is het echt nodig?

  Drinkwater in Nederland moet voldoen aan strenge normen. Nederlandse drinkwaterbedrijven controleren continue hun bronnen en drinkwater. Toch betekent dit niet dat ons

  Lees meer »
 8. Kunt u lood uit water filteren?

  Anno 2022 hebben veel woningen nog steeds loden waterleidingen. Dit lood komt in ons drinkwater terecht. Het loodgehalte bij sommige Nederlandse huishoudens is zelfs enorm hoog. Water met lood kan schade toebrengen aan de gezondheid. Lood uit water filteren kan een oplossing bieden. In dit blog ontdekt u onder meer hoe u lood uit water kunt filteren en de gevaren die lood in drinkwater met zich meebrengt.

   

  De gevaren die lood in drinkwater met zich meebrengt

  De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een norm voor lood in kraanwater. Elke liter drinkwater mag maximaal 10 microgram lood bevatten. De meeste woningen voldoen aan deze norm, maar er zijn dus nog wel woningen die niet aan deze norm voldoen.

  Ook na het plaatsen van een nieuwe kraan of het leggen van nieuwe leidingen kunnen er hoge concentraties lood in het kraanwater voorkomen.

  Lood is een substantie die jarenlang in het lichaam aanwezig

  Lees meer »
 9. Landen met het schoonste drinkwater ter wereld

  Uw dorst lessen met schoon drinkwater? Dan bestelt u het best een glas in een van de landen die we in dit blog bespreken. Ontdek de top 10 landen met het schoonste drinkwater ter wereld, hoe schoon drinkwater wordt bepaald, landen met het meest vervuilde water, bronnen van drinkwater en het verschil in zuiveringsprocessen.

   

  Hoe wordt bepaald wat het schoonste drinkwater is?

  We beperken ons hier even tot het bepalen van schoon drinkwater binnen Europa en Nederland. In alle landen van de Europese Unie (EU) gelden dezelfde normen voor de kwaliteit van het water. Deze normen staan in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het schoonste drinkwater wordt vervolgens bepaald aan de hoeveelheden lood en kwik per liter drinkwater.

  De kwaliteitseisen voor drinkwater uit de Europese Drinkwaterrichtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd

  Lees meer »
 10. Waterzuiveringsapparatuur: hype of trend?

  Innovatieve oplossingen voor waterzuivering winnen aan populariteit op de markt. Sporadische verontreinigende stoffen, nieuwe waterkwaliteitsnormen en kosten zorgen voor een toename van de behoefte aan zuiver en veilig drinkwater.

  Tegenwoordig zie je dus steeds vaker dat waterzuiveringsapparatuur wordt gebruikt. Maar is dit een hype of trend? In dit blog vertellen we je er alles over.

   

  Verschil tussen hype en trend

  Het is heel eenvoudig: een hype krijgt tijdelijk bovengemiddeld veel aandacht in de media en lijkt daardoor belangrijker dan in werkelijkheid het geval is, terwijl een trend een maatschappelijke verandering is. In tegenstelling tot een hype, is een trend vrij goed te voorspellen en kwantitatief te benaderen. Denk bijvoorbeeld aan het inflatiecijfer.

  Hypes en trends herkennen we aan de nieuwsberichten om ons heen en zijn het gesprek van de dag aan bijvoorbeeld

  Lees meer »
Pagina
Made with StoreFrame.io Copyright © Meditech Europe