Blogs over Water

 1. Water Distillatie: De Veiligste Manier om Drinkwater Kwaliteit te Waarborgen

  Water Distillatie: De Veiligste Manier om Drinkwater Kwaliteit te Waarborgen

  Recent nieuws van de NOS heeft aandacht gevestigd op de problemen met de drinkwaterkwaliteit in Nederland. Op 25 mei 2024 meldde de NOS dat er een bacterie was ontdekt in het drinkwater van Dieren, wat leidde tot een advies aan bewoners om het kraanwater te koken voordat het werd geconsumeerd. Dit incident onderstreept het belang van het hebben van betrouwbare methoden om de veiligheid van ons drinkwater te waarborgen.

  Het Belang van Schoon Drinkwater

  Drinkwater van hoge kwaliteit is essentieel voor onze gezondheid. Verontreinigingen in het water kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals maag- en darmklachten. Hoewel waterbedrijven doorgaans zorgen voor de zuivering van ons drinkwater, kunnen incidenten zoals bacteriële besmettingen toch voorkomen. Het koken van water is een tijdelijke oplossing, maar er zijn effectievere

  Lees meer »
 2. De voordelen van Colloïdaal Nano Goud

  De voordelen van Colloïdaal Nano Goud

  Welkom bij dit blog over Colloïdaal Goud. Naast het al jarenlang bekende colloïdale zilver is het ook mogelijk om colloïdaal goud te verkrijgen. Dit is een vloeistof waarin zeer kleine nano-gouddeeltjes zweven in gedestilleerd water. Goud is een edelmetaal en komt van nature voor in zeer kleine hoeveelheden in het menselijk lichaam. Colloïdaal Nano Goud kan mogelijk positieve effecten hebben voor uw (uitwendige) welzijn. In dit blog vergroten wij uw kennis over dit boeiende onderwerp.

  Wat is Colloïdaal Goud

  Goud behoort tot de groep van de edelmetalen en het komt als een zuiver metaal in de natuur voor. Het symbool voor goud is Au, wat weer afkomstig is van het Latijnse woord Aurum. Goud heeft door de geschiedenis heen een bijzondere betekenis gehad in verschillende oude culturen, met name op het gebied van religie en spiritualiteit. Vaak was het ook een symbool voor koninklijke macht en rijkdom vanwege zijn glans

  Lees meer »
 3. De Ultieme Gids voor Waterdestillatie: Zuiver Water voor een Gezonder Leven

  De Ultieme Gids voor Waterdestillatie: Zuiver Water voor een Gezonder Leven

  In een wereld waarin zuiver water niet meer vanzelfsprekend is, moeten we nadenken over methoden om water te kunnen zuiveren. Ondanks dat men zegt dat het Nederlandse drinkwater schoon en zuiver is, kan het natuurlijk altijd beter. Een mogelijke methode is het destilleren van water. In deze blog wordt het proces van water destilleren uitvoerig behandeld. Meditech Europe biedt verschillende oplossingen op het gebied van waterdestillatie. Afhankelijk van de hoeveelheid water die u nodig heeft kunt u kiezen uit de Pure Water Mini Classic, de Midi Classic en de Mega Classic.

  Wat is Waterdestillatie

  Waterdestillatie is een proces waarbij water wordt verhit tot het kookpunt, waarna de resulterende stoom wordt gecondenseerd en weer teruggebracht tot vloeistof. Dit

  Lees meer »
 4. Verbeter je Gezondheid met Waterbehandeling: Ontdek de Voordelen van Geïoniseerd, Ozonrijk & Gedestilleerd Water

  Verbeter je Gezondheid met Waterbehandeling: Ontdek de Voordelen van Geïoniseerd, Ozonrijk & Gedestilleerd Water

  In ons dagelijks leven wordt water vaak beschouwd als een vanzelfsprekendheid. We gebruiken het voor hydratatie, reiniging en koken zonder er al te veel over na te denken. Echter, de kwaliteit van het water dat we consumeren kan een aanzienlijke impact hebben op onze gezondheid en welzijn. Meditech Europe biedt een scala aan producten die de kwaliteit van water kunnen verbeteren, zoals waterionisatoren, ozongeneratoren, waterstofgeneratoren, omgekeerde osmose-systemen en waterdestillatie-apparaten. In deze uitgebreide blog zullen we dieper ingaan op de chemische samenstelling van water, de invloed van verschillende behandelingen op de pH en ORP-waarden, en de voordelen van geïoniseerd, ozonrijk, waterstofrijk, osmose water en gedestilleerd water voor ons lichaam.

  De Chemische opbouw van Zuiver Water

  Lees meer »
 5. Watervibraties en Menselijke Harmonie

  Watervibraties en Menselijke Harmonie

  Water is een belangrijke voorwaarde voor alle leven op aarde. Mensen bestaan voor gemiddeld 70 procent uit water. Voor diverse cruciale functies in het lichaam vervult water een belangrijke rol. Denk hierbij onder andere aan hydratatie en het handhaven van de juiste elektrolytenbalans. Water heeft van nature geen eigen vorm en er zijn onderzoeken geweest om aan te tonen dat water de herinnering van opgeloste stoffen behoudt, het zogenoemde watergeheugen. In deze uitgebreide blog komen deze aspecten uitgebreid aan de orde en ook het hiermee samenhangende begrip cymatica en het werk van de Japanse onderzoeker Masaru Emoto.

  Basisbegrippen

  Voordat we verder gaan met deze boeiende materie zullen we eerst enkele basisbegrippen met je doornemen. Water is bij kamertemperatuur

  Lees meer »
 6. Technische Details over Colloïdaal Zilver

  Technische Details over Colloïdaal Zilver

  Welkom bij onze informatieve blog over colloïdaal zilver! Ontdek de fascinerende wereld van colloïdaal zilver en duik dieper in de technische aspecten die dit bijzondere product definiëren. Van de productiemethoden, de verschillende vormen van water die gebruikt wordt, deeltjesgrootte tot het Zeta potentiaal, we onthullen de technische details die je nodig hebt om een goed geïnformeerde beslissing te nemen over colloïdaal zilver. Verbreed je kennis en begrip van dit boeiende onderwerp. Lees verder en ontdek wat colloïdaal zilver te bieden heeft op een technisch niveau!

  Wat is Colloïdaal Zilver?

  Er is veel onduidelijkheid in de wereld over wat colloïdaal zilver precies is. Meestal worden er twee soorten beschreven die, helaas, door vele aanbieders door elkaar worden gebruikt, zonder dat men eigenlijk weet wat men aanbiedt:

  Colloïdaal Ionisch zilver:

  Lees meer »
 7. Het Vergelijk tussen Gedemineraliseerd Water en Gedestilleerd Water

  Het Vergelijk tussen Gedemineraliseerd Water en Gedestilleerd Water

  In de wereld van zuiver water zijn er verschillende termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar die elk hun eigen unieke eigenschappen en toepassingen hebben. Gedemineraliseerd water en gedestilleerd water zijn twee van dergelijke termen die vaak verward worden. In deze uitgebreide blog zullen we deze twee soorten water grondig onder de loep nemen, hun verschillen en overeenkomsten bespreken, en hun toepassingen verkennen. We zullen ook ingaan op welke van de twee het meest geschikt is voor de productie van colloïdaal zilver en colloïdaal goud, en waar je op moet letten bij het aanschaffen of zelf destilleren van zuiver water. Tot slot, zullen we enkele veelgestelde vragen beantwoorden en wijzen we op betrouwbare bronnen om hoogwaardige water destillatieapparatuur aan te schaffen.

  Wat is Gedemineraliseerd Water?

  Lees meer »
 8. De Onzichtbare Gevaren in ons Voedsel en Drinkwater: Zware Metalen onder de loep

  De Onzichtbare Gevaren in ons Voedsel en Drinkwater: Zware Metalen onder de loep

  In een recent artikel in de Telegraaf van 6 november 2023, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de aanwezigheid van zware metalen zoals Cadmium, Lood, Kwik en Arseen in ons drinkwater en voeding. Deze schadelijke stoffen kunnen ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Laten we eens dieper ingaan op de gevaren van te veel van deze zware metalen en welke stappen we kunnen nemen om ons lichaam te beschermen.

  Wat is het risico van te veel Cadmium?

  Cadmium is een giftig zwaar metaal dat vooral in tabak en sommige groenten voorkomt. Blootstelling aan overmatige hoeveelheden cadmium kan leiden tot nier- en longschade, botontkalking en mogelijk zelfs kanker.

  Wat is het risico van te veel Lood?

  Lood is een bekend gevaar voor de gezondheid, met name voor kinderen. Het kan neurologische schade veroorzaken en leiden tot leerproblemen en gedragsstoornissen. Volwassenen lopen ook risico op hoge bloeddruk en nierschade bij

  Lees meer »
 9. De Onontkoombare Noodzaak van Schoon en Zuiver Water

  De Onontkoombare Noodzaak van Schoon en Zuiver Water

  Water, de levensader van onze planeet, is van cruciaal belang voor alle levende organismen. Mensen, dieren en planten zijn afhankelijk van schoon en zuiver water voor hun overleving en welzijn. In Nederland, een land dat bekend staat om zijn waterbeheer en innovatie, is de kwaliteit van drinkwater lange tijd vanzelfsprekend geweest. Echter, recente onderzoeken hebben aangetoond dat zelfs in dit goed georganiseerde land de vervuiling van drinkwater een groeiend probleem is. Dit artikel onderzoekt de dringende noodzaak van het drinken van schoon en zuiver water, bespreekt de relevante Nederlandse onderzoeken over drinkwatervervuiling en belicht de uitdagingen waarmee waterbedrijven worden geconfronteerd bij het handhaven van de drinkwaterkwaliteit in Nederland.

  Waarom Schoon en Zuiver Water Zo Belangrijk Is

  Water is niet alleen essentieel voor onze fysieke gezondheid, maar ook voor ons algehele welzijn. Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water, en

  Lees meer »
 10. Het verschil tussen water filteren en water vitaliseren

  Water drinken en de kwaliteit van dat water is belangrijk voor uw gezondheid. Waterstof speelt een rol bij alle lichaamsprocessen. Verschillende factoren, zoals droogte, verzilting en een toenemende vraag naar drinkwater, maken goed en voldoende drinkwater in Nederland niet meer zo zelfsprekend. Bovendien neemt de drinkwaterkwaliteit af door vervuiling vanuit de industrie, de landbouw en de huishoudens. Water filteren en water vitaliseren zijn twee manieren die bijdragen aan schoon en gezonder drinkwater. In dit blog ontdekt u het verschil tussen water filteren en water vitaliseren.

   

  Water zuiveren: is het echt nodig?

  Drinkwater in Nederland moet voldoen aan strenge normen. Nederlandse drinkwaterbedrijven controleren continue hun bronnen en drinkwater. Toch betekent dit niet dat ons

  Lees meer »
Pagina
Made with StoreFrame.io Copyright © Meditech Europe