Verbeter je Gezondheid met Waterbehandeling: Ontdek de Voordelen van Geïoniseerd, Ozonrijk & Gedestilleerd Water

In ons dagelijks leven wordt water vaak beschouwd als een vanzelfsprekendheid. We gebruiken het voor hydratatie, reiniging en koken zonder er al te veel over na te denken. Echter, de kwaliteit van het water dat we consumeren kan een aanzienlijke impact hebben op onze gezondheid en welzijn. Meditech Europe biedt een scala aan producten die de kwaliteit van water kunnen verbeteren, zoals waterionisatoren, ozongeneratoren, waterstofgeneratoren, omgekeerde osmose-systemen en waterdestillatie-apparaten. In deze uitgebreide blog zullen we dieper ingaan op de chemische samenstelling van water, de invloed van verschillende behandelingen op de pH en ORP-waarden, en de voordelen van geïoniseerd, ozonrijk, waterstofrijk, osmose water en gedestilleerd water voor ons lichaam.

De Chemische opbouw van Zuiver Water

Zuiver water, chemisch weergegeven als H2O, bestaat uit twee waterstofatomen (H) en één zuurstofatoom (O). Deze atomen zijn verbonden door covalente bindingen. Bij een covalente binding delen atomen elektronen om een stabiele elektronenconfiguratie te bereiken. In het geval van water deelt elk waterstofatoom één elektron met het zuurstofatoom, waardoor het zuurstofatoom in totaal twee extra elektronen deelt - één van elk waterstofatoom. Dit resulteert in een molecuul waarbij het zuurstofatoom een licht negatieve lading heeft (vanwege de extra elektronen) en elk waterstofatoom een licht positieve lading heeft. Deze verdeling van lading leidt tot de vorming van een dipoolmoment, waardoor watermoleculen elkaar aantrekken door waterstofbruggen. Deze waterstofbruggen zijn verantwoordelijk voor veel van de unieke eigenschappen van water, zoals zijn hoge kookpunt, hoge oppervlaktespanning, en het vermogen om veel stoffen op te lossen.

De Chemische opbouw van Kraanwater

Kraanwater, ook bekend als leidingwater, is water dat via waterleidingen wordt geleverd voor huishoudelijk en commercieel gebruik. De chemische samenstelling van kraanwater kan sterk variëren afhankelijk van de locatie, de bron van het water (zoals grondwater, oppervlaktewater of een combinatie daarvan), en de behandeling die het water heeft ondergaan voordat het de consument bereikt. Ondanks deze variatie, zijn er enkele algemene componenten die in kraanwater aanwezig kunnen zijn:

 1. Water (H₂O): Uiteraard is de primaire component van kraanwater water zelf, een verbinding bestaande uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom.
 2. Mineralen en Zouten: Kraanwater bevat vaak opgeloste mineralen en zouten, waaronder calcium (Ca²⁺), magnesium (Mg²⁺), natrium (Na⁺), kalium (K⁺), chloride (Cl⁻), bicarbonaat (HCO₃⁻), en sulfaten (SO₄²⁻). De hoeveelheid en soorten mineralen hangen af van de lokale geologie en de waterbron.
 3. Spoorelementen: Afhankelijk van de bron en de behandeling van het water, kunnen er ook spoorelementen zoals ijzer (Fe), mangaan (Mn), koper (Cu), zink (Zn), lood (Pb), en arsenicum (As) in kraanwater voorkomen. Normen voor drinkwaterkwaliteit zorgen ervoor dat deze elementen binnen veilige limieten blijven.
 4. Chloor en Chloorverbindingen: Veel waterleidingbedrijven gebruiken chloor of chloorverbindingen zoals chloordioxide (ClO₂) of hypochloriet (OCl⁻) om water te desinfecteren en bacteriële verontreiniging te voorkomen. Deze kunnen in kleine hoeveelheden in het kraanwater aanwezig zijn.
 5. Fluoride: In sommige regio's wordt fluoride toegevoegd aan het kraanwater om tandbederf te helpen voorkomen. De concentratie fluoride wordt zorgvuldig gecontroleerd om binnen de aanbevolen veilige grenzen te blijven.
 6. Organische Stoffen: Natuurlijke organische stoffen afkomstig van plantenresten en micro-organismen kunnen in kleine hoeveelheden in kraanwater aanwezig zijn. Daarnaast kunnen er sporen van synthetische organische chemicaliën zijn van industriële vervuiling of landbouwactiviteiten.
 7. Micro-organismen: Hoewel waterzuiveringsprocessen gericht zijn op het verwijderen van schadelijke bacteriën, virussen en parasieten, kunnen er nog steeds micro-organismen (vervuiling) in het water aanwezig zijn.

De exacte chemische samenstelling van kraanwater is afhankelijk van vele factoren en varieert per locatie. Waterkwaliteitsrapporten, die vaak door lokale waterleidingbedrijven worden verstrekt, kunnen specifieke informatie bieden over de chemische samenstelling van het kraanwater in een bepaald gebied.

Wat is de ORP waarde van Water?

De ORP-waarde, of Oxidatie-Reductie Potentiaal, van water is een maat voor de mate waarin het water in staat is om stoffen te oxideren of te reduceren. Dit wordt uitgedrukt in millivolt (mV). De ORP-waarde kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van verontreinigingen, het type en de hoeveelheid opgeloste stoffen, en andere factoren zoals de temperatuur van het water.

In algemene zin kan zuiver water een ORP-waarde hebben die varieert van ongeveer -200 tot +800 mV. Drinkwater heeft typisch een positieve ORP-waarde, wat duidt op een oxidatieve staat. Dit kan variëren afhankelijk van de behandeling die het water heeft ondergaan. Bijvoorbeeld, water dat met chloor is behandeld, heeft vaak een hogere ORP-waarde, wat wijst op een sterkere oxidatieve capaciteit, wat gunstig is voor het doden van bacteriën en andere pathogenen.

Negatieve ORP-waarden duiden op een reductieve of antioxidatieve staat, wat kan wijzen op de aanwezigheid van bepaalde mineralen of andere stoffen die als antioxidanten fungeren. Sommige mensen geloven dat water met een negatieve ORP-waarde gezondheidsvoordelen kan bieden door het verminderen van oxidatieve stress in het lichaam, hoewel hiernaar meer onderzoek nodig is.

Het is belangrijk op te merken dat de ideale ORP-waarde voor drinkwater kan variëren afhankelijk van lokale normen en richtlijnen. Daarom is het raadzaam om de richtlijnen van lokale gezondheidsautoriteiten of waterkwaliteitsstandaarden te raadplegen voor specifieke informatie over de gewenste ORP-waarde van drinkwater in uw gebied.

Wat is de PH Waarde van Water?

De pH-waarde van water van water is een maatstaf die de zuurgraad of alkaliteit ervan aangeeft, variërend van 0 tot 14. Een pH van 7 wordt beschouwd als neutraal, waarden lager dan 7 duiden op zuur water, en waarden hoger dan 7 wijzen op basisch (alkalisch) water. De pH-waarde van water is cruciaal voor zowel het milieu als de gezondheid van de mens. Voor het menselijk lichaam is het handhaven van een stabiele pH-waarde essentieel; ons bloed heeft bijvoorbeeld een smalle pH-range van ongeveer 7,35 tot 7,45. Drinkwater met een extreem lage of hoge pH kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals irritatie van de huid en de ogen, maagproblemen, en in ernstige gevallen kan het de inwendige organen aantasten. Bovendien kan water met een afwijkende pH de effectiviteit van desinfectiemiddelen verminderen, waardoor de kans op de verspreiding van bacteriën toeneemt. Het is daarom van belang dat waterbronnen een veilige pH-waarde hebben om de gezondheid van mens en milieu te beschermen.

De Voordelen van Ioniseren van Water

Ioniseren van water verwijst naar het proces waarbij water onder elektrische invloed wordt gescheiden in zure en basische componenten. Dit proces kan verschillende voordelen bieden voor zowel huishoudelijk als industrieel gebruik. Hieronder bespreken we de voordelen, de invloed op de Oxidatie Reductie Potentiaal (ORP) en pH, en de chemische reacties die plaatsvinden tijdens het ionisatieproces.

Voordelen van Water Ionisatie

 1. Verbeterde Hydratatie: Ionisch water heeft kleinere waterclusters, wat betekent dat het gemakkelijker door de cellen kan worden opgenomen, wat leidt tot een betere hydratatie.
 2. Antioxidant Rijke Water: Geïoniseerd alkalisch water bevat hydroxide-ionen (OH-) die fungeren als krachtige antioxidanten. Deze antioxidanten kunnen vrije radicalen neutraliseren en zo bijdragen aan het verminderen van oxidatieve stress in het lichaam.
 3. Balans van de pH-Waarde: Het drinken van alkalisch ionisch water kan helpen om de pH-balans in het lichaam te herstellen, vooral in een dieet dat rijk is aan zure voedingsmiddelen.
 4. Betere Smaak: Veel gebruikers melden dat geïoniseerd water een zachtere en aangenamere smaak heeft dan gewoon kraanwater.

Invloed op ORP en pH

 • ORP (Oxidatie Reductie Potentiaal): Geïoniseerd alkalisch water heeft meestal een negatieve ORP, wat betekent dat het antioxidatieve eigenschappen heeft. Een lagere (meer negatieve) ORP-waarde duidt op een groter potentieel om oxidatie te verminderen, wat gunstig is voor de gezondheid.
 • pH: Het ionisatieproces verhoogt de pH-waarde van water, waardoor het alkalisch wordt. Dit heeft niet alleen invloed op de smaak, maar ook op de biologische beschikbaarheid van mineralen in het water en kan helpen bij het neutraliseren van de zuurgraad in het lichaam.

Chemische Reacties

Het proces van waterionisatie kan worden beschreven door elektrolyse, waarbij water (H2O) wordt gescheiden in zuurstof (O2) en waterstof (H2) gassen onder de invloed van een elektrische stroom. Deze reactie vindt plaats in een apparaat genaamd een waterionisator, die is uitgerust met elektroden (een anode en een kathode).

2H2O(l)→2H2(g)+O2(g)2H2​O(l)→2H2​(g)+O2​(g)

Tijdens dit proces:

 • Aan de kathode wordt een reductiereactie uitgevoerd waarbij waterstofgas wordt geproduceerd en hydroxide-ionen (OH-) worden vrijgelaten, wat resulteert in alkalisch water.
 • Aan de anode vindt een oxidatiereactie plaats waarbij zuurstofgas wordt geproduceerd en waterstofionen (H+) worden vrijgelaten, wat resulteert in zuur water.

Deze scheiding zorgt ervoor dat aan de ene kant van het apparaat alkalisch water wordt geproduceerd (met een hogere pH en negatieve ORP), en aan de andere kant zuur water (met een lagere pH en positieve ORP). De specifieke chemische samenstelling van het geïoniseerde water kan variëren afhankelijk van de mineralen die in het bronwater aanwezig zijn.

Het begrijpen van de wetenschappelijke principes achter waterionisatie is essentieel om de mogelijke voordelen en toepassingen ervan volledig te waarderen. Hoewel sommige claims over de gezondheidsvoordelen van geïoniseerd water onderwerp van debat blijven, biedt het proces interessante chemische en fysiologische effecten die verdere studie verdienen.

De Voordelen van Waterstof in Water

Waterstof in water, vaak aangeduid als waterstofrijk water, heeft verschillende veronderstelde voordelen voor de gezondheid en heeft invloed op zowel de Oxidation Reduction Potential (ORP) als de pH-waarde van water. Hieronder volgt een uitleg van de voordelen, gevolgd door de invloed op ORP en pH, en een beschrijving van de chemische reacties die plaatsvinden.

Voordelen van Waterstofrijk Water

 1. Antioxidant eigenschappen: Waterstof is een krachtige antioxidant die vrije radicalen in het lichaam kan neutraliseren. Vrije radicalen zijn instabiele moleculen die cellulaire schade kunnen veroorzaken, wat leidt tot veroudering en ziekten. Door deze vrije radicalen te neutraliseren, kan waterstofrijk water helpen bij het vertragen van het verouderingsproces en het verminderen van het risico op chronische ziekten.
 2. Ontstekingsremmend: Chronische ontsteking wordt in verband gebracht met vele ziekten, waaronder hartziekten, kanker en auto-immuunziekten. Waterstof heeft ontstekingsremmende eigenschappen die kunnen helpen bij het verminderen van ontstekingen in het lichaam.
 3. Verbeterde energie: Door het neutraliseren van vrije radicalen en het verminderen van oxidatieve stress, kan waterstofrijk water helpen bij het verbeteren van de energieniveaus en het verhogen van de algehele vitaliteit.

Invloed op ORP en pH

 • Oxidation Reduction Potential (ORP): Waterstofrijk water heeft een negatieve ORP, wat betekent dat het antioxidatieve eigenschappen heeft en kan werken als een reductiemiddel. Een lagere (negatievere) ORP-waarde duidt op een hoger antioxidatief potentieel, wat gunstig kan zijn voor de gezondheid door het verminderen van oxidatieve stress.
 • pH: Het toevoegen van waterstof aan water heeft over het algemeen weinig tot geen invloed op de pH-waarde. Waterstofgas lost op in water zonder ionen te vormen die de pH zouden veranderen. Echter, afhankelijk van de methode die gebruikt wordt om waterstofgas in water op te lossen, kunnen er bijproducten ontstaan die de pH lichtjes kunnen beïnvloeden.

Chemische Reacties

Wanneer waterstofgas (H2) in water (H2O) wordt opgelost, vindt er geen chemische reactie plaats in de zin van het vormen van nieuwe verbindingen. In plaats daarvan lost het waterstofgas fysiek op in het water, vergelijkbaar met hoe zuurstof in water oplost. Er vinden geen directe chemische reacties plaats tussen het waterstofgas en watermoleculen om de samenstelling van water te veranderen. Echter, wanneer waterstofgas in het lichaam wordt opgenomen, kan het reageren met vrije radicalen zoals hydroxylradicalen (·OH) en peroxynitriet (ONOO-), waardoor water (H2O) en andere niet-schadelijke moleculen worden gevormd:

H2+2\·OH→2H2OH2​+2\·OH→2H2​O

H2+ONOO−→H2O+NO2−H2​+ONOO−→H2​O+NO2−​

Deze reacties helpen bij het neutraliseren van schadelijke vrije radicalen, wat de antioxidatieve voordelen van waterstofrijk water verklaart. Het is belangrijk op te merken dat de effectiviteit en veiligheid van het consumeren van waterstofrijk water nog steeds onderwerp van onderzoek zijn, en meer studies zijn nodig om de voordelen volledig te begrijpen en te bevestigen.

De Voordelen van Ozon in Water

Ozon (O3) wordt steeds vaker gebruikt voor de behandeling van water, vanwege zijn sterke oxidatievermogen. Het biedt verschillende voordelen voor waterbehandeling, waaronder desinfectie, geur- en kleurverwijdering, en de afbraak van organische stoffen. Hieronder bespreken we de voordelen van het gebruik van ozon in water, en de invloed op de oxidatie-reductie potentiaal (ORP) en pH-waarde, inclusief de chemische reacties die plaatsvinden.

Voordelen van Ozon in Water

 1. Desinfectie: Ozon is zeer effectief in het doden van bacteriën, virussen en andere micro-organismen door de oxidatie van hun celwanden, zonder de vorming van schadelijke bijproducten zoals bij chloorbehandelingen. Dit maakt het een milieuvriendelijke keuze.
 2. Geur- en Kleurverwijdering: Ozon kan ongewenste geuren en kleuren uit water verwijderen. Het breekt de moleculen af die verantwoordelijk zijn voor deze geuren en kleuren, wat resulteert in helderder en frisser ruikend water.
 3. Afbraak van Organische Stoffen: Ozon kan complexe organische verbindingen, zoals pesticiden en farmaceutische stoffen, afbreken in minder schadelijke componenten. Dit vermindert de algehele toxiciteit van het water.

Invloed op ORP en pH

 • ORP (Oxidatie-Reductie Potentiaal): De toevoeging van ozon aan water verhoogt de ORP-waarde, wat een maatstaf is voor het oxidatievermogen van het water. Een hogere ORP-waarde duidt op een sterker desinfecterend vermogen. Dit is omdat ozon een sterke oxidator is, die elektronen kan onttrekken aan verontreinigende stoffen en micro-organismen, waardoor ze worden geïnactiveerd of afgebroken.
 • pH: Het gebruik van ozon heeft over het algemeen weinig direct effect op de pH-waarde van water. Echter, de chemische reacties die plaatsvinden tijdens de ozonisatie kunnen leiden tot de vorming van zuurstofzuur (H2O3) en waterstofperoxide (H2O2), die de pH-waarde licht kunnen beïnvloeden. Over het algemeen blijven de pH-veranderingen binnen acceptabele grenzen voor de meeste toepassingen.

Chemische Reacties

De belangrijkste chemische reactie van ozon in water is de oxidatie van verontreinigende stoffen. De reactie kan als volgt worden geschematiseerd:

 1. Directe Oxidatie: Ozon (O3) reageert direct met verontreinigende stoffen door elektronenoverdracht, waarbij het ozon wordt gereduceerd tot zuurstof (O2) en de verontreinigende stof wordt geoxideerd.

O3+Verontreinigende stof→O2+Geoxideerde verontreinigende stofO3​+Verontreinigende stof→O2​+Geoxideerde verontreinigende stof

 1. Indirecte Oxidatie: Ozon kan ook watermoleculen (H2O) splitsen om hydroxylradicalen (·OH) te vormen, die zeer reactieve oxidanten zijn. Deze radicalen kunnen vervolgens organische stoffen en micro-organismen oxideren.

O3+H2O→2·OH+O2O3​+H2​O→2·OH+O2​

Deze reacties verhogen de ORP-waarde van het water, wat wijst op een sterke oxidatieve omgeving die bevorderlijk is voor desinfectie en afbraak van verontreinigingen. De vorming van zuurstof als een bijproduct van deze reacties draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit zonder de pH significant te beïnvloeden.

De Voordelen van Osmose Water

Osmose water, vaak aangeduid als omgekeerde osmose water, heeft verschillende voordelen ten opzichte van gewoon kraanwater. Dit type water wordt geproduceerd door een proces waarbij water onder druk door een semipermeabel membraan wordt geleid om verontreinigingen, zoals zouten, bacteriën, virussen, pesticiden, en chemische verontreinigingen, te verwijderen. Hier zijn enkele voordelen:

Voordelen van Osmose Water

 1. Verwijdering van verontreinigingen: Omgekeerde osmose kan tot 99% van de opgeloste vaste stoffen (TDS), zware metalen, en chemische verontreinigingen uit water verwijderen. Dit resulteert in zuiverder water, wat beter is voor consumptie en minder schadelijk voor het lichaam.
 2. Verbeterde smaak: Door de verwijdering van verontreinigingen en mineralen kan osmose water een schonere en frissere smaak hebben in vergelijking met kraanwater.
 3. Geen kalkaanslag: Omdat de meeste mineralen worden verwijderd, veroorzaakt osmose water minder kalkaanslag in apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten, wat de levensduur van deze apparaten kan verlengen.
 4. Kostenbesparing op lange termijn: Hoewel de initiële investering in een omgekeerde osmosesysteem aanzienlijk kan zijn, kan het op lange termijn kosten besparen door het verminderen van de noodzaak voor gebotteld water en het verlengen van de levensduur van huishoudelijke apparaten.

Invloed op ORP en pH

 • ORP (Oxidatie-Reductie Potentiaal): Osmose water heeft vaak een hogere ORP-waarde, wat betekent dat het een groter potentieel heeft om oxidatie te ondergaan. Dit wordt soms geassocieerd met een vermogen om schadelijke organismen en stoffen in het lichaam te neutraliseren, hoewel de gezondheidsvoordelen hiervan onderwerp van debat zijn.
 • pH-waarde: Het verwijderen van mineralen kan de pH-waarde van het water beïnvloeden, waardoor het enigszins zuur kan worden. Dit komt omdat de afwezigheid van bufferende mineralen zoals calcium en magnesium de pH laat dalen. Sommige systemen voegen mineralen terug toe aan het water na de filtratie om de pH te neutraliseren.

Chemische Reacties

De chemische reacties die plaatsvinden tijdens het osmoseproces zijn voornamelijk fysische processen waarbij moleculen en ionen worden gescheiden door een semipermeabel membraan. Er vinden geen chemische reacties plaats in de traditionele zin van het breken of vormen van chemische bindingen tijdens het filtratieproces. De verandering in ORP en pH is meer een resultaat van de verwijdering of toevoeging van bepaalde stoffen dan van chemische reacties. Het proces verandert de samenstelling van het water door selectieve verwijdering van moleculen en ionen, niet door ze chemisch te veranderen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat, hoewel omgekeerde osmose veel voordelen biedt, het ook essentiële mineralen kan verwijderen die het lichaam nodig heeft. Daarom kiezen sommige mensen ervoor om mineralen opnieuw toe te voegen aan omgekeerde osmose water of om hun dieet aan te passen om deze mineralen op andere manieren binnen te krijgen. Daarbij werken de meeste osmose systemen met filters en membramen die na verloop van tijd vervuild raken en vervangen moeten worden. De effectiviteit is dus niet stabiel.

De Voordelen van Water Destilleren

Water destilleren is het proces waarbij water wordt gekookt totdat het verdampt en vervolgens wordt gecondenseerd terug in vloeibare vorm, waardoor veel van de onzuiverheden en contaminanten achterblijven. Dit proces heeft diverse voordelen voor de kwaliteit en zuiverheid van het water, en het heeft ook invloed op de Oxidatie-Reductie Potentiaal (ORP) en de pH-waarde van het water. Hieronder volgt een uitleg over de voordelen van water destilleren, gevolgd door de effecten op ORP en pH en een overzicht van de chemische reacties die plaatsvinden tijdens dit proces.

Voordelen van Water Destilleren

 1. Verwijdering van contaminanten: Destillatie kan effectief een breed scala aan verontreinigingen verwijderen, zoals bacteriën, virussen, zware metalen, en chemische verontreinigingen, wat resulteert in zuiver water (H2O).
 2. Vermindering van kalkvorming: Door het verwijderen van mineralen zoals calcium en magnesium, vermindert destillatie de kans op kalkaanslag in apparatuur die water gebruikt, zoals koffiezetapparaten en stoomstrijkijzers.
 3. Stabiel in kwaliteit: Doordat in het destillatie proces geen filters worden gebruikt is het eindresultaat zeer stabiel.
 4. Smaakverbetering: Het verwijderen van onzuiverheden kan leiden tot een verbetering van de smaak van het water, waardoor het frisser en zuiverder wordt ervaren.
 5. Geen noodzaak voor chemische behandeling: Destillatie is een puur fysisch proces dat geen chemische behandelmiddelen vereist om water te zuiveren.

Invloed op ORP en pH

 • ORP (Oxidatie-Reductie Potentiaal): Destillatie kan invloed hebben op de ORP-waarde van water. ORP is een maat voor het vermogen van een vloeistof om te oxideren of te reduceren. Zuiver water heeft de neiging een hogere ORP-waarde te hebben, wat betekent dat het oxidatievermogen toeneemt. Echter, zonder de aanwezigheid van mineralen en andere opgeloste stoffen kan het water minder effectief zijn in het overbrengen van elektronen, wat kan resulteren in variaties in de ORP-waarde. Dit is een goede reden om, gecontroleerd, mineralen toe te voegen aan het gedestilleerde water. Dit kan door gebruik te maken van bijvoorbeeld de Mineraal steen.
 • pH-waarde: Het distillatieproces kan ook de pH-waarde van water beïnvloeden. Gedestilleerd water is zuiver en bevat geen opgeloste stoffen, wat resulteert in een neutrale pH-waarde van 7. Wanneer het lange tijd in contact komt met lucht, kan het kooldioxide absorberen, waardoor de pH iets zal dalen.

Chemische Reacties

 1. Faseverandering: Bij het koken van water (H2O) verandert het van een vloeibare naar een gasvormige staat. Dit is een fysisch proces, geen chemische reactie.
 2. Scheiding van stoffen: Tijdens de condensatiefase worden opgeloste vaste stoffen en niet-verdampbare elementen achtergelaten. Dit proces verandert de chemische samenstelling van het water niet, maar scheidt het water van andere stoffen.
 3. Absorptie van CO2: Wanneer gedestilleerd water in contact komt met de lucht, kan het kooldioxide (CO2) absorberen, wat resulteert in de vorming van koolzuur (H2CO3), een zwak zuur. Dit kan de pH van het water verlagen.

CO2(g)+H2O(l)→H2CO3(aq)CO2​(g)+H2​O(l)→H2​CO3​(aq)

De invloed van destillatie op ORP en pH is voornamelijk een resultaat van de verwijdering van opgeloste stoffen en de interactie van het gedestilleerde water met de omgeving na het destillatieproces. Het is belangrijk op te merken dat hoewel gedestilleerd water zuiver is, het gebrek aan mineralen kan betekenen dat het niet ideaal is voor alle gebruiksdoeleinden, vooral waar mineralen in water gewenst zijn voor gezondheidsredenen of smaak.

Welk Water is het Gezondst voor ons Lichaam?

Om te bepalen welk type water het gezondst is voor ons lichaam, moeten we elk van de genoemde soorten water bekijken op basis van hun kenmerken, voordelen en mogelijke nadelen. Het is belangrijk om op te merken dat de gezondheidsvoordelen van verschillende soorten water kunnen variëren afhankelijk van individuele gezondheidsbehoeften, lokale waterkwaliteit en persoonlijke voorkeur. Hier is een overzicht:

Geïoniseerd Water

 • Kenmerken: Dit is water dat door een ionisator gaat om het pH-niveau aan te passen. Het resultaat is vaak alkalisch water.
 • Voordelen: Sommigen geloven dat het drinken van alkalisch water kan helpen bij het neutraliseren van zuur in het lichaam, verbetering van de hydratatie, en andere gezondheidsvoordelen.
 • Nadelen: Er is beperkt wetenschappelijk bewijs dat de beweerde gezondheidsvoordelen ondersteunt. Langdurig gebruik kan ook leiden tot een verstoring van de natuurlijke zuur-base balans van het lichaam.

Waterstofwater

 • Kenmerken: Water waar extra waterstofgas in is opgelost.
 • Voordelen: Er wordt beweerd dat het antioxidatieve eigenschappen heeft en ontstekingen kan verminderen.
 • Nadelen: Net als bij geïoniseerd water is het concrete wetenschappelijke bewijs voor de gezondheidsvoordelen beperkt.

Ozon Water

 • Kenmerken: Water dat behandeld is met ozon om bacteriën en andere micro-organismen te doden.
 • Voordelen: Effectief in desinfectie en kan veiliger zijn om te drinken dan water dat niet gedesinfecteerd is.
 • Nadelen: Ozon kan schadelijk zijn bij inademing, echter is dit bij hoge concentratie pas schadelijk (hoger dan 100 µg/m³ gedurende 8 uur gemeten).

Osmose Water

 • Kenmerken: Dit water is gefilterd door omgekeerde osmose, waarbij de meeste verontreinigingen worden verwijderd.
 • Voordelen: Zeer zuiver water, vrij van de meeste verontreinigingen, inclusief bacteriën en chemicaliën.
 • Nadelen: Het verwijderen van mineralen kan resulteren in 'dood water', wat mogelijk niet bijdraagt aan de dagelijkse inname van mineralen. Ook is de kwaliteit niet stabiel vanwege vervuiling van membramen en filters.

Gedestilleerd Water

 • Kenmerken: Water dat is gekookt en waarvan de stoom is gecondenseerd terug naar vloeibare vorm, waardoor bijna alle verontreinigingen en mineralen worden verwijderd.
 • Voordelen: Zeer hoge en constante zuiverheid.
 • Nadelen: Net als bij osmose water, de afwezigheid van mineralen kan gezien worden als een nadeel voor de voedingswaarde, maar is eenvoudig op te lossen door een gezond voedingspatroon of mineralen gecontroleerd toe te voegen.

Kraanwater

 • Kenmerken: Water dat uit de kraan komt en behandeld is volgens lokale gezondheidsnormen om het veilig te maken voor consumptie.
 • Voordelen: Gemakkelijk beschikbaar, bevat vaak essentiële mineralen, en is meestal economisch aantrekkelijk.
 • Nadelen: De kwaliteit kan variëren afhankelijk van de locatie en soms kunnen er nog steeds verontreinigingen aanwezig zijn.

Conclusie

Over het algemeen wordt kraanwater in veel gebieden als veilig en gezond beschouwd, vooral als het voldoet aan alle lokale gezondheidsnormen en regelgeving. Voor wie extra zuiverheid zoekt of specifieke gezondheidsbehoeften heeft, kunnen gefilterde opties geschikt zijn. De meest betrouwbare variant lijkt dan Gedestilleerd Water te zijn, met name omdat de kwaliteit altijd gelijk is, de zuiverheid zeer constant. Het toevoegen van mineralen kan nodig zijn om de voedingswaarde te behouden, echter wanneer een gezond voedingspatroon wordt gevolgd is dit niet noodzakelijk.

Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de lokale waterkwaliteit en persoonlijke gezondheidsbehoeften bij het kiezen van het type water om te drinken. De meeste mensen hebben geen idee van de kwaliteit van het water dat zij de hele dag drinken.

Veelgestelde Vragen (FAQ) over Waterbewerking

Wat is geïoniseerd water?

Geïoniseerd water is water dat door een proces van ionisatie is gegaan, waarbij het water wordt gesplitst in zure en basische componenten. Dit proces kan de pH-waarde van het water veranderen. Geïoniseerd alkalisch water wordt vaak gepromoot voor zijn gezondheidsvoordelen, waaronder een betere hydratatie en antioxidante eigenschappen, hoewel wetenschappelijke bewijzen hiervoor beperkt zijn.

Wat is waterstofwater?

Waterstofwater is water dat extra waterstofmoleculen bevat. Deze moleculen kunnen als krachtige antioxidanten werken, waardoor dit type water potentieel voordelen biedt zoals het verminderen van ontstekingen en het verbeteren van het herstel na inspanning. Het wetenschappelijk bewijs is echter nog steeds in ontwikkeling.

Wat is ozon water?

Ozon water wordt geproduceerd door ozon (O3) in water te injecteren. Dit proces kan bacteriën, virussen en andere microben doden, waardoor ozonwater effectief is voor desinfectie. Het wordt vaak gebruikt in voedselverwerking, waterzuivering en medische therapieën. Het is belangrijk om op te merken dat ozonwater veilig moet worden gehanteerd om blootstelling aan ozon gas te voorkomen.

Wat is osmose water?

Osmose water, vaak aangeduid als omgekeerde osmose water, is water dat is gefilterd met behulp van de technologie van omgekeerde osmose. Dit proces verwijdert een groot deel van de verontreinigingen, inclusief zouten, bacteriën, en virussen, resulterend in zeer zuiver water. Het wordt veel gebruikt in huishoudelijke waterfiltersystemen en voor industriële toepassingen.

Wat is gedestilleerd water?

Gedestilleerd water is water dat is gekookt tot stoom en vervolgens gecondenseerd terug in vloeibare vorm, waardoor vrijwel alle mineralen en verontreinigingen worden verwijderd. Het resultaat is uitzonderlijk zuiver water. Gedestilleerd water wordt gebruikt in huishoudens, laboratoria, in medische apparatuur, en in bepaalde industriële processen, productie van Colloïdale producten en in de verzorging van bepaalde planten.

Wat is kraanwater?

Kraanwater is water dat via de waterleiding in huizen en bedrijven wordt geleverd. De kwaliteit en samenstelling van kraanwater kan sterk variëren afhankelijk van de locatie, maar het moet voldoen aan strikte overheidsnormen voor drinkwaterkwaliteit. Dit verschilt uiteraard per land en regio. Kraanwater bevat meestal verschillende mineralen en kan ook kleine hoeveelheden chloor of andere desinfectiemiddelen bevatten om het water veilig te houden voor consumptie. Helaas wordt niet altijd alle verontreiniging uit ons kraanwater verwijderd door de Waterzuiveringsbedrijven. U kunt thuis een meting doen van uw kraanwater. Een simpele PPM meting zegt al heel veel.

Hulp en Ondersteuning nodig?

De kwaliteit van het water dat we consumeren, heeft een aanzienlijke invloed op onze gezondheid en welzijn. Door gebruik te maken van waterbehandelingssystemen zoals die aangeboden door Meditech Europe, kunnen we de kwaliteit van ons water verbeteren en genieten van de vele gezondheidsvoordelen die geïoniseerd, ozonrijk, waterstofrijk en gedestilleerd water te bieden hebben. Voor meer informatie en ondersteuning kunnen klanten contact opnemen met Meditech Europe via info@meditecheurope.nl en +31527 292 331.