Watervibraties en Menselijke Harmonie

Water is een belangrijke voorwaarde voor alle leven op aarde. Mensen bestaan voor gemiddeld 70 procent uit water. Voor diverse cruciale functies in het lichaam vervult water een belangrijke rol. Denk hierbij onder andere aan hydratatie en het handhaven van de juiste elektrolytenbalans. Water heeft van nature geen eigen vorm en er zijn onderzoeken geweest om aan te tonen dat water de herinnering van opgeloste stoffen behoudt, het zogenoemde watergeheugen. In deze uitgebreide blog komen deze aspecten uitgebreid aan de orde en ook het hiermee samenhangende begrip cymatica en het werk van de Japanse onderzoeker Masaru Emoto.

Basisbegrippen

Voordat we verder gaan met deze boeiende materie zullen we eerst enkele basisbegrippen met je doornemen. Water is bij kamertemperatuur een vloeistof en opgebouwd uit watermoleculen. Deze watermoleculen zijn weer opgebouwd uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. Water is essentieel voor het leven op aarde en komt in verschillende vormen voor, zoals vloeibaar water, ijs en waterdamp. Uit onderzoek van de biochemicus Jacques Benveniste en bioloog Enza Maria Ciccolo bleek dat ieder “atoom, molecuul of substantie een eigen, uniek trillingspatroon heeft dat in elektromagnetische frequenties kan worden gemeten.” Ook beweerden zij dat “deze energetische vingerafdrukken in water aanwezig blijven, zelfs wanneer dit zodanig is verdund dat daarin geen sprake meer is van moleculen van de desbetreffende oorspronkelijke stof.” Kortom water zou een “geheugen” kunnen hebben om deze frequenties te onthouden. De watermoleculen gaan als het ware meetrillen met de frequenties van de stoffen waar water mee in aanraking komt. Dit verschijnsel wordt ook wel resonantie genoemd.
Wel moet worden vermeld dat de resultaten van dit onderzoek niet door alle wetenschappers worden gedeeld en dat verder onderzoek daarom aanbevolen zou zijn.
Het onderzoek doen naar het watergeheugen valt binnen het wetenschapsgebied van de biofysica. In het kort gezegd komt het erop neer dat de biofysica zich bezighoudt met theorieën en methoden uit de natuurkunde en deze toepast op biologische systemen.

Wetenschappelijk Onderzoek en Theorieën

Een andere Japanse onderzoeker die onderzoek heeft gedaan naar water is Masaru Emoto. Hij is met name bekend vanwege zijn werk met waterkristallen en de invloed van frequenties op deze waterkristallen. Bekend zijn de foto ’s van waterkristallen waarop te zien is hoe de waterkristallen reageren op positieve intenties en emoties en de daarmee samenhangende positieve frequenties. Deze frequenties die een positieve invloed hebben op levende organismen worden ook wel harmonische frequenties genoemd. Ook heeft hij negatieve frequenties en intenties en emoties en de invloed op waterkristallen bestudeerd. Daarbij kwam hij erachter dat water aanpassingsvermogen heeft en zich kan herstellen als je het achteraf aan harmonische frequenties blootstelt.

Een andere belangrijke onderzoeker was de Zwitserse wetenschapper Hans Jenny. In de jaren 1960 voerde Jenny uitgebreide experimenten uit met (geluids)frequenties en hun effecten op materie. Hij ontwikkelde een techniek waarbij hij geluidsgolven door verschillende stoffen stuurde, zoals vloeistoffen (onder andere water) of fijne poeders, en observeerde de resulterende patronen. Deze patronen kunnen verschillende vormen aannemen, variërend van eenvoudige geometrische vormen tot meer ingewikkelde ontwerpen, afhankelijk van de frequentie en amplitude van de geluidsgolven. Deze vorm van onderzoek wordt ook wel cymatica genoemd en is afgeleid van het Griekse woord kyma, wat golf betekend. Cymatica heeft toepassingen in verschillende vakgebieden, waaronder natuurkunde, muziek en kunst. Het biedt een visueel aansprekende manier om de invloed van geluid en frequenties op de fysieke wereld te begrijpen en wordt gebruikt als een instrument voor artistieke expressie en wetenschappelijk onderzoek.

Invloed van frequenties op water

Zoals hierboven beschreven kunnen geluidsfrequenties invloed uitoefenen op waterkristallen. Harmonische geluidsfrequenties geven hierbij symmetrische kristallen.
Maar als we het werk van Masaru Emoto bestuderen kunnen we stellen dat ook andere frequenties waarschijnlijk invloed hebben op het water vanwege het onderzochte watergeheugen. Het water gaat resoneren met de frequenties die worden aangeboden door de stoffen en straling waar water mee in aanraking komt. Zelfs als deze stoffen zelf niet meer in het water aanwezig zijn. Masaru begon zijn onderzoek met water uit verschillende gebieden, bijvoorbeeld een heldere bron in de natuur maar ook het vervuilde water van een industriegebied. De kristalvorm van bevroren helder bronwater laat een prachtig geometrisch patroon zien. Bij vervuild water is de kristal chaotisch en valt uit elkaar en er is geen duidelijk geometrisch patroon aanwezig. Later breidde hij dit onderzoek uit door water in verschillende glazen bloot te stellen aan verschillende gevoelens en emoties zoals liefde, dankbaarheid, haat, woede en agressie. Hierbij bleek ook dat positieve gevoelens en emoties mooie geometrische patronen laat zien, terwijl dit bij negatieve gevoelens en emoties afwezig is. Volgens hem bleek hieruit dat er bij positieve gevoelens en emoties dan positieve, harmonische frequenties aan het water doorgegeven worden. Dit onderzoek is van belang omdat ons lichaam voor een groot deel uit water bestaat wat gebruikt wordt in alle weefsels en lichaamscellen. De kwaliteit van het water wat we tot ons nemen is dus enorm belangrijk.

Implicaties voor de Menselijke Gezondheid

De menselijke gezondheid is dus voor een deel afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het water wat we innemen. We beschrijven hier een aantal redenen waarom het van belang kan zijn.
Ten eerste is hydratie voor al het leven op aarde van belang. We denken al snel dat we voldoende water op een dag drinken terwijl achteraf blijkt dat we toch niet voldoende gehydrateerd zijn.
Met name voor de normale werking van de hersenen is voldoende hydratatie van belang. Ook is water van belang voor de elektrolytenbalans zoals natrium, kalium en chloride. Deze elektrolyten zijn essentieel voor het behoud van de celstructuur, zenuwimpulsen en spierfunctie.
Bovendien moeten we niet het belang van zuiverheid van het water onderschatten. En tot slot kan het effect van het watergeheugen voor de hoeveelheid harmonische frequenties waaraan het water blootgesteld is, van belang zijn voor de kwaliteit en daarmee de invloed op de menselijke gezondheid.
Water zou een rol kunnen spelen bij de cellulaire communicatie tussen de lichaamscellen. Deze communicatie is essentieel voor het handhaven van homeostase, coördinatie van lichaamsfuncties en respons op veranderingen in de omgeving. Ook daarbij is het van groot belang dat het water zuiver en vitaal is.

Praktische toepassingen en adviezen

Met alles wat hierboven beschreven is over water en de kwaliteit ervan kunnen we je een aantal adviezen geven om de kwaliteit en vitaliteit van jouw water te verbeteren:

  • Drink dagelijks voldoende water.
  • Neem je maatregelen om het water te zuiveren van verontreinigingen. Je kunt hierbij ook onze eerdere blogs over water raadplegen waar dit aspect nog uitgebreider aan de orde komt.
  • Je kunt aan water mineralen en waterstof toevoegen. Hiermee verander je de samenstelling van het water en voeg je een extra waarde toe.
  • Je kunt water Ioniseren, waarbij je ook de zuurgraad (PH-waarde) kunt aanpassen.
  • Je kunt Ozon aan het water toevoegen. Ozon heeft een zuiverende werking en biedt vele mogelijkheden.
  • Je kunt water in contact brengen met harmonische frequenties. Denk hierbij aan de Polarizer Plate, waarop water gezet kan worden alvorens je het opdrinkt. Ook de Multiwave Oscillator kan een extra toevoeging zijn. Het water dat je voor consumptie wilt gebruiken kun je eenvoudig tussen de Lakhovsky Antennes plaatsen, waarna het water blootgesteld wordt aan een spectrum van harmonische frequenties.

Conclusie

Water is van vitaal belang voor tal van lichaamsfuncties en is essentieel voor het handhaven van een goede gezondheid en welzijn. Het wordt aanbevolen om voldoende water te drinken om de dagelijkse behoeften van het lichaam te ondersteunen. De kwaliteit van het water is van groot belang. Naast de hoeveelheid en zuiverheid van het water zouden we mogelijk ook rekening moeten houden met het geheugeneffect van het water. Zie hiervoor het onderzoek van Masaru Emoto. Als het water is geladen is met harmonische frequenties en intenties zou het mogelijk vitaler en dus gezonder kunnen zijn.

Meditech Europe staat klaar om je te adviseren en te voorzien van producten die u kunnen helpen bij het verkrijgen wat zuiver en vitaal water. Voor dit doel hebben wij een aantal producten op gebied wan water en op het gebied van frequentie en resonantie. Zie hiervoor ook onze website.

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen via info@meditecheurope.nl of +31527 292 331.  Wij voorzien je graag van informatie.