De Schumann-resonantie begrijpen: Het natuurlijke elektromagnetische verschijnsel van de aarde

De Schumann Resonantie is een natuurverschijnsel wat te maken heeft met electromagnetische resonanties die plaatsvinden in de atmosfeer van de aarde. De primaire frequentie ligt meestal rond de 7,83 Hz. Er zijn echter ook harmonischen van deze frequentie aanwezig. De Schumann resonantie is belangrijk voor de aarde en alle levende wezens erop. Waarom dat zo is leest u hieronder in deze blog.

Wat is de Schumann resonantie

De Schumann resonantie verwijst naar de wereldwijde elektromagnetische resonanties die plaatsvinden in de atmosfeer van de aarde. Het is vernoemd naar zijn ontdekker, de Duitse natuurkundige Winfried Otto Schumann, die deze resonanties in 1952 voorspelde. De belangrijkste veroorzaker van deze resonanties zijn bliksemontladingen in de holte gevormd door het aardoppervlak en de ionosfeer, ongeveer 80 kilometer boven de aarde. Deze resonanties bestaan uit de primaire frequentie en een aantal harmonischen. Deze primaire frequentie kwam na onderzoek uit op ongeveer 7,83 Hz.

Deze ontdekking is belangrijk omdat de Schumann Resonantie invloed heeft op het gedrag van geladen deeltjes in de ionosfeer en kan worden beïnvloed door factoren zoals veranderingen in het magnetische veld van de aarde, zonneactiviteit en bliksemactiviteit. De mogelijkheid bestaat dat blootstelling aan Schumann resonantiefrequenties eventueel gezondheidsvoordelen heeft (voor plant, dier en mens).

Geschiedenis en ontdekking

De geschiedenis van de Schumann-resonantie begint in de vroege jaren 1950, toen de Duitse natuurkundige Winfried Otto Schumann voorspelde dat er elektromagnetische resonanties in de atmosferische holte tussen het aardoppervlak en de ionosfeer zouden bestaan. Zijn voorspelling was gebaseerd op theoretisch werk dat hij samen met zijn student Herbert L. König had gedaan.

De resonanties zijn genoemd naar Schumann vanwege zijn pionierswerk op dit gebied. In 1952 publiceerden Schumann en König een paper waarin ze de berekening van de frequentie van deze resonanties presenteerden. De belangrijkste resonantie, die nu bekend staat als de Schumann-resonantiefrequentie, werd geschat op ongeveer 7,83 Hz.

De ontdekking van de Schumann-resonantie had betrekking op de ruimtelijke afmetingen tussen het aardoppervlak en de ionosfeer, waarin elektrische ontladingen, zoals bliksem, een belangrijke rol spelen. De elektromagnetische golven die tussen deze grenzen heen en weer reflecteren, creëren een resonantie met de aarde als een soort holte resonator.

Sinds de ontdekking zijn wetenschappers blijven onderzoeken hoe deze resonanties worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder seizoensgebonden veranderingen, variaties in het magnetische veld van de aarde en activiteiten in de ionosfeer. Er is ook belangstelling in de mogelijke invloed van Schumann-resonanties op biologische systemen en onderzoek hiernaar gaat nog altijd door.

Wetenschappelijke betekenis

De Schumann resonantie heeft verschillende wetenschappelijke betekenissen:

Aardse elektromagnetische resonantie: De Schumann-resonantie is een natuurlijk elektromagnetisch fenomeen dat ontstaat door de resonantie van elektromagnetische golven tussen het aardoppervlak en de ionosfeer. Het bestuderen van deze resonanties helpt wetenschappers om de eigenschappen van de aarde-atmosfeer-ionosfeerholte beter te begrijpen.

Seismologische toepassingen: Sommige studies suggereren dat veranderingen in de Schumann-resonantiepatronen kunnen worden waargenomen in de aanloop naar aardbevingen. Hoewel dit geen betrouwbare voorspeller van seismische activiteit is, hebben onderzoekers gekeken naar mogelijke correlaties tussen bepaalde veranderingen in de resonantiepatronen en seismische gebeurtenissen.

Ruimteweer en ionosferische onderzoeken: Veranderingen in de Schumann-resonanties kunnen worden beïnvloed door gebeurtenissen in de ionosfeer, zoals zonneactiviteit en geomagnetische stormen. Hierdoor kan het fenomeen worden gebruikt als een indicator voor bepaalde ruimte-weersomstandigheden en om de interactie tussen de zon en de aarde beter te begrijpen.

Biologische effecten: Hoewel het onderzoek naar de directe biologische effecten van de Schumann-resonantie op levende organismen nog steeds een gebied van onderzoek is, zijn er enkele studies die suggereren dat mensen, dieren en planten mogelijk gevoelig zijn voor veranderingen in deze resonanties.

Toepassingen en voordelen

De Schumann Resonantie wordt ook wel de hartslag van de aarde genoemd. Er wordt wel gezegd dat de Schumann frequentie van 7,83 Hz een mogelijke invloed heeft op het fysieke en emotionele welzijn van mensen, dieren en planten en zorgdraagt voor een harmonieuze band tussen alle levende wezens en de aarde. Bovendien valt de belangrijkste frequentie van de Schumann Resonantie binnen het gebied van de alfa hersengolven. Deze alfa hersengolven houden mogelijk verband met ontspanning en creativiteit. Als levende wezens afgestemd zijn op de Schumann Resonantie zijn we in principe in harmonie met moeder aarde.

Onderzoek van Dr. Luke Montanye toonde aan dat bij de afwezigheid van de Schumann Resonantie er mogelijk fysieke en mentale problemen kunnen worden ervaren. Helaas kunnen deze natuurlijke frequenties van de aarde worden verstoord door de hedendaagse kunstmatige straling waaraan we worden blootgesteld. Denk hierbij onder andere aan mobiele telefoons, wifi en zendmasten.

De Dual Earth Frequency Generator

Een mogelijke oplossing om de delicate balans met de natuurlijke frequenties van de aarde te kunnen versterken wordt geboden door de Dual Earth Frequency Generator van Meditech Europe. Deze genereert een frequentie van 7,83 Hz. Hiermee kan de verstoorde balans ten gevolge van de eerdergenoemde kunstmatige straling mogelijk verbeterd worden. Hiertoe zendt de Dual Earth Frequency Generator een frequentie van 7,83 Hz uit. Naast de 7,83 Hz die in het gebied van de alpha hersengolven valt is het ook mogelijk om 3,92 Hz uit te zenden. Deze frequentie valt binnen het theta gebied van de hersengolven. Deze hersengolven worden onder andere geproduceerd bij het in slaap vallen. Daarom is deze frequentie instelling bedoeld als nachtinstelling.

FAQ

Wat is de belangrijkste Schumann Resonantie frequentie?

De belangrijkste Schumann Resonantie Fequentie is 7,83 Hz. Dit is de eerste harmonische. Maar er zijn ook nog andere harmonische frequenties die verband houden met de Schumann Resonantie.

Waarom hebben levende wezens hier mogelijk baat bij?

De Schumann frequentie van 7,83 hz valt binnen het spectrum van de zogenaamde alfa hersengolven. Deze hersengolven houden verband met ontspanning en rust.

Wat kan de invloed van de Schumann Resonantie verstoren en wat is hiertegen te doen?

De hedendaagse door mensen opgewekte straling van onder andere telefoons en wifi kan het natuurlijke Schumann Resonantie effect op mens dier en plant verstoren. Een mogelijke oplossing om deze delicate balans te verbeteren kan het gebruik van de Dual Earth Frequency Generator zijn.

Wat doet de Dual Earth Frequency Generator?

De Dual Earth Frequency Generator genereert onder andere een Schumann Frequentie van 7,83 Hz en geeft deze door aan de leefomgeving. Ook kan er een frequentie van 3,92 Hz uitgezonden worden. Dit is de zogenaamde nachtinstelling en deze kan helpen bij het inslapen.

Conclusie

De geschiedenis van de Schumann-resonantie begint met de theoretische voorspellingen van Winfried Otto Schumann en Herbert L. König in 1952.

Over het algemeen draagt de Schumann-resonantie bij aan ons begrip van de elektromagnetische interacties tussen de aarde en de atmosfeer. Ook zijn er mogelijke positieve biologische effecten op alle levende wezens. Echter de huidige kunstmatige door mensen veroorzaakte straling kan de balans tussen de levende wezens en de aarde verstoren.

Meditech Europe staat klaar om u te adviseren en te voorzien van producten die u kunnen ondersteunen bij het herstellen van de natuurlijke balans. Waaronder de electromagnetische balans met moeder aarde. Voor dit doel hebben wij de Dual Earth Frequency Generator ontwikkeld. Deze genereert onder andere een Schumann Frequentie van 7,83 Hz en geeft deze door aan de leefomgeving.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen via info@meditecheurope.nl of +31527 292 331.  Wij voorzien u graag van alle informatie.