Schumann en planten; de invloeden van de aardefrequentie op planten en bomen

De Schumann Resonantie, ook wel bekend als de Schumann-frequentie of de basisresonantie van de aarde, is een fenomeen dat al lang de aandacht trekt van wetenschappers en onderzoekers. Deze natuurlijke frequentie, ontdekt door Winfried Otto Schumann in 1952, is nauw verbonden met de elektromagnetische activiteit van onze planeet. Hoewel veel studies de invloed van de Schumann Resonantie op het menselijk welzijn hebben onderzocht, is er nog steeds veel mysterie rondom de impact ervan op andere levensvormen, met name planten en bomen. In deze blog zullen we dieper ingaan op de mogelijke effecten van de Schumann Resonantie op het welzijn van deze groene organismen.

 

Wat is de Schumann Resonantie?

De Schumann Resonantie is een natuurlijk fenomeen dat ontstaat door elektromagnetische activiteit tussen het aardoppervlak en de ionosfeer. Het wordt meestal gemeten als een reeks elektrische golven met een frequentie die overeenkomt met de omtrek van de aarde, ongeveer 7,83 hertz (Hz). Deze frequentie staat bekend als de eerste harmonische, en er zijn ook hogere harmonische frequenties die verband houden met de Schumann Resonantie.

Hoewel de Schumann Resonantie wel eens wordt geassocieerd met het menselijk welzijn, heeft het ook potentieel significante implicaties voor andere levensvormen op aarde. Lees vooral ook deze blog, dan begrijpt u de link.

 

De Elektromagnetische Band tussen Aarde en Planten

Planten en bomen zijn zeer gevoelig voor veranderingen in het elektromagnetische veld van de aarde. Hun wortels zijn diep verankerd in de bodem, en ze absorberen niet alleen voedingsstoffen en water uit de grond, maar ze kunnen ook gevoelig zijn voor de subtiele veranderingen in elektromagnetische straling die de aarde omringt.

Onderzoekers hebben ontdekt dat planten bio-elektrische signalen kunnen genereren en detecteren. Dit suggereert dat ze in staat zijn om te communiceren met hun omgeving op elektromagnetisch niveau. De Schumann Resonantie, als een integraal onderdeel van de aardse elektromagnetische omgeving, kan dus van invloed zijn op de groei, ontwikkeling en algehele gezondheid van planten en bomen.

 

De Invloed van Schumann Resonantie op Plantengroei

Onderzoek naar de invloed van de Schumann Resonantie op plantengroei is nog in een vroeg stadium, maar er zijn enkele veelbelovende bevindingen die de moeite van het onderzoeken waard zijn. Een van de hypothesen is dat planten mogelijk reageren op veranderingen in de Schumann Resonantie door hun groeipatroon aan te passen.

Er zijn studies geweest waarbij planten werden blootgesteld aan elektromagnetische frequenties die vergelijkbaar zijn met die van de Schumann Resonantie. Sommige van deze studies suggereren dat planten een snellere groei vertonen wanneer ze worden blootgesteld aan deze frequenties. Er wordt verondersteld dat deze harmonische trillingen de fotosynthese kunnen bevorderen en de celgroei kunnen stimuleren.

 

De Rol van Elektromagnetische Communicatie

Een ander interessant aspect van de Schumann Resonantie is de mogelijkheid dat planten en bomen deze frequenties gebruiken voor onderlinge communicatie. Planten hebben verschillende manieren om signalen naar elkaar te sturen, en elektromagnetische signalen zouden een van deze mechanismen kunnen zijn.

Er zijn experimenten uitgevoerd waarbij planten in verschillende potten werden geplaatst en werden blootgesteld aan elektromagnetische signalen die vergelijkbaar waren met de Schumann Resonantie. Sommige onderzoeken suggereren dat planten die aan deze signalen werden blootgesteld, beter in staat waren om met elkaar te communiceren, mogelijk via hun wortelsysteem.

 

Stressvermindering bij Planten

Net zoals de Schumann Resonantie wordt geassocieerd met het verminderen van stress en het bevorderen van ontspanning bij mensen, is het mogelijk dat deze frequenties een vergelijkbaar effect hebben op planten en bomen. Stress bij planten kan zich manifesteren als een verminderde groei, verkleuring van bladeren en een algemene zwakte van de plant.

Er zijn onderzoeken die suggereren dat planten die aan de Schumann Resonantie worden blootgesteld, een vermindering van stressniveaus vertonen, wat resulteert in gezondere groeiomstandigheden. Dit kan het gevolg zijn van de harmoniserende effecten van deze natuurlijke frequenties op de elektromagnetische omgeving van planten.

 

Conclusie

De Schumann Resonantie is een fascinerend natuurlijk fenomeen dat diepgaande implicaties kan hebben voor het welzijn van planten en bomen. Hoewel er nog veel meer onderzoek nodig is om de exacte mechanismen achter deze invloed te begrijpen, wijzen enkele studies op positieve effecten op plantengroei, stressvermindering en zelfs mogelijkheden voor elektromagnetische communicatie tussen planten.

Het begrijpen van de relatie tussen de Schumann Resonantie en planten kan niet alleen belangrijk zijn voor de landbouw en tuinbouw, maar ook voor het behoud van onze natuurlijke ecosystemen. Als we de impact van deze natuurlijke frequentie op planten beter begrijpen, kunnen we mogelijk methoden ontwikkelen om de gezondheid en groei van planten en bomen te bevorderen, wat cruciaal is voor het behoud van onze planeet.

Wilt u zelf eens experimenteren met de Schumann Resonantie? Of heeft u interesse in een andere vorm van frequentie-gebruik bij planten? Neem dan contact met ons op of probeer de Dual Earth Frequency Generator!