Technologie ontwikkelt zich razendsnel en daarmee willen we steeds sneller mobiel internet. Waar 4G internet een paar jaar geleden aan al onze wensen kon voldoen, hebben we hier inmiddels al niet meer genoeg aan en is de wereld toe aan het snellere en stabielere 5G. Met deze 5e generatie mobiel internet kunnen meer mensen tegelijk muziek downloaden, 

Maar 5G is niet alleen voor het gebruik van mobiele telefoons. Ook bijvoorbeeld landbouwmachines en veiligheidssystemen moeten door 5G sneller en beter gaan werken. In 2020 is er gestart met de uitrol van het 5G netwerk in Nederland, vanaf maart 2022 moet 5G internet te gebruiken zijn in heel Nederland.

Wat is er bekend over 5G?

Met 5G mobiel internet komt er nieuwe straling met kortere golflengtes, ofwel frequenties. Bovendien zullen de 3G en 4G masten blijven werken, om ook apparatuur dat niet op 5G werkt internet te kunnen bieden. Kortom: de komst van 5G zorgt voor meer en andere straling. Maar zijn de gevolgen van dat nieuwe 5G netwerk schadelijk voor onze gezondheid?

Is 5G schadelijk?

Hoewel er geen hard bewijs is dat het 5G netwerk gevaarlijk is voor de gezondheid, kan ook niet 100% bewezen worden dat het veilig is. Zeker de gevolgen van blootstelling op de lange termijn zijn nog onbekend. In 2011 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO elektromagnetische straling van mobiele telefoons geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’. Bovendien weten we van andere stralingsvormen dat er een verband is tussen elektromagnetische straling en biologische/neurologische effecten. Meer over de link symptomen blog.

hoe gevaarlijk is 5g  de gevaren van 5g

Uiteraard voldoen alle 5G mobiele telefoons en zendmasten aan strenge veiligheidseisen en valt de straling binnen vastgestelde blootstellingslimieten van het RIVM om schade te voorkomen. Bovendien ziet de Rijksoverheid erop toe dat de introductie van 5G-technologie veilig is door antennes te controleren en de wetenschap in de gaten te houden over nieuwe ontdekkingen over effecten van straling op de gezondheid.

Jezelf beschermen tegen 5G straling

Hoewel er dus nog veel onbekend is over of en de mate waarin 5G gevaarlijk is of niet, kunnen wij ons voorstellen dat u zich na het lezen van bovenstaande informatie (preventief) wil beschermen tegen 5G stralingsgevaar. Bij Meditech Europe vind u producten om zowel straling te herkennen als hulpmiddelen tegen straling. 

Op dit moment wordt het 5G netwerk over Nederland uitgerold. Dat betekent dat er in sommige gebieden al wel worden blootgesteld aan 5G straling en dat in sommige gebieden alleen 3G en 4G straling is. 

Heeft u last van klachten en bent u benieuwd of dit eventueel te maken zou kunnen hebben met straling in uw omgeving? Meditech Europe biedt verschillende producten aan die u helpen om straling te herkennen.

Wist u dat elektromagnetische velden ook van nature op aarde voorkomen? Los van het eventuele 5G gevaar, zijn er mensen die gevoelig zijn voor straling in het algemeen. 

De verschillende polarizers van Meditech Europe kunnen u helpen om uw lichaam weer in balans te krijgen. 

De Dual Earth Frequency Generator zendt zelf een trillingsveld van 7,83 Hz uit, gelijk aan de natuurlijke frequentie en blokkeert andere stralingsvormen om ons heen.