7 april is Wereldgezondheidsdag. Gezondheid is ons meest waardevolle bezit. Alles hangt af van hoe we ons voelen op fysiek, emotioneel en lichamelijk gebied. Toch is gezondheid niet vanzelfsprekend. Ieder jaar op 7 april wordt er even stilgestaan bij het feit dat een gezonde levensstijl letterlijk van levensbelang is. In dit blog ontdekt u wat Wereldgezondheidsdag is en hoe u de gezondheid van uzelf en uw naasten kunt verbeteren.

 

Wat is wereld gezondheidsdag

Wereldgezondheidsdag is een wereldwijde dag voor gezondheidsbewustzijn. Het is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wordt elk jaar op 7 april gevierd.

Armoede, het ontbreken van goed onderwijs, ondoelmatig gezondheidsbeleid en -zorg en een ongezonde levensstijl zijn factoren die veel ziektes en problemen veroorzaken en een groot deel van de bevolking raken. De bedoeling van deze dag is om deze zaken, en ziektes die anders in de taboesfeer zouden blijven hangen, onder de aandacht te brengen.

De WHO organiseert op Wereldgezondheidsdag internationale, regionale en lokale evenementen met betrekking tot een bepaald thema.

 

Het ontstaan van Wereldgezondheidsdag

Na de WOII werden de Verenigde Naties opgericht. Het hoofddoel van de VN is om de vrede en veiligheid te waarborgen. Al tijdens de oprichting werd gesproken over een aparte afdeling binnen de organisatie die zich zou focussen op het bevorderen van de gezondheid van alle volkeren op aarde.

De WHO werd opgericht als eerste gespecialiseerde organisatie binnen de VN. Wereldgezondheidsdag werd in 1995 voor het eerste georganiseerd. De datum van Wereldgezondheidsdag staat gelijk met de oprichtingsdatum van de WHO in 1948: 7 april.

 

De thema’s van de afgelopen jaren

Ieder jaar krijgt Wereldgezondheidsdag een thema mee. Het thema van 2022 is ‘’Our planet, our health’’.

De WHO wil hiermee de wereldwijde aandacht op dringende maatregelen die nodig zijn om de mens en de planeet gezond te houden en een beweging te stimuleren om samenlevingen te creëren gericht op welzijn.

Bekijk hier de volledige lijst met thema’s die in de historie van Wereldgezondheidsdag centraal hebben gestaan.

 

De definitie van gezondheid

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van een aandoening of handicap, aldus de definitie van de WHO uit 1948.

Bij die definitief lag de nadruk vooral op infectieziekten. Tegenwoordig ligt de focus bij gezondheid met name op het verminderen en voorkomen van ziekten zoals kanker, obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en mentale aandoeningen.

Daarom heeft Nederlandse onderzoeker Machteld Huber in 2011 gezondheid opnieuw gedefinieerd: ‘’het vermogen om zich aan te passen een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’’. Deze definitie gaat niet uit van ziekte, maar van het functioneren, kwaliteit van leven en een holistisch mensbeeld. De fysieke, mentale en sociale staat van zijn vormen hierbij een geheel.

Een goede gezondheid geeft u de mogelijkheid om belangrijke fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven te realiseren. Denk hierbij aan voor het gezin zorgen, successen behalen op het werk, hobby’s beoefenen, onze batterij opladen en mentaal opgewassen zijn in moeilijke periodes.

 

Het verschil tussen het westen en lage- en middeninkomenslanden

Westerse landen beschikken over een goede gezondheidszorg, in tegenstelling tot lage- en middeninkomenslanden. Maar liefst 9 van de 10 mensen krijgt in die landen niet de zorg die ze nodig hebben, met grote gezondheidsproblemen tot gevolg. Verschillende oorzaken zoals hygiëne voorzieningen, de onbereikbaarheid van gezondheidscentra, de beperkte capaciteit/en of slechte kwaliteit van de zorg liggen hieraan ten grondslag.

Gezondheid voor iedereen, daar zet de WHO zich voor in, ook tijdens Wereldgezondheidsdag.

 

Denk aan de gezondheid van uzelf en uw naasten

De gezondheid van uzelf en uw naasten is belangrijker dan ooit. Juist na tijden van een pandemie zijn mensen zich ervan bewust hoe belangrijk het is om gezond te zijn. Het is niet alleen op Wereldgezondheidsdag, maar met regelmaat essentieel om even stil te staan bij uw eigen gezondheid en te kijken hoe u ervoor staat. 

Meditech Europa is ’s werelds grootste en voordeligste producent en distributeur voor eindgebruikers, detailhandel en distributeurs binnen de paramedische en innoverende gezondheidsmarkt. Wij beschikken over een uitgebreid aanbod grensverleggende producten en oplossingen, gericht op mens en dier, die een nieuwe en inspirerende kijk geven op harmonie, balans en gezondheid.

Wilt u meer informatie over producten, advies op maat of heeft u vragen? Neem contact met ons op via e-mail (info@meditecheurope.nl) of telefoon (+31527292331). Wij staan u graag te woord.