Elektromagnetische velden komen voor rond hoogspanningslijnen, antennes, elektrische apparaten, mobiele telefoons en huishoudelijke apparaten. Deze velden hebben invloed op uw gezondheid en welzijn. In deze blog leggen wij uit wat magnetische velden zijn, hoe u deze kunt meten en waar u op moet letten.

 

 

Magnetisch veld en het menselijk lichaam

Het maakt niet uit of u elektrogevoelig bent of niet; elektromagnetische velden beïnvloeden uw welzijn en gezondheid. Er kunnen na verloop van tijd klachten ontstaan als het niet functioneren van organen. Ook de meer complexere organen als de hersenen kunnen hieronder lijden.

Maar hoe werkt dit nu? De mens zendt magnetische velden uit; er ontstaat bijvoorbeeld een magnetisch veld rondom de hersenen wanneer wij denken. Ieder onderdeel in ons lichaam functioneert op basis van elektromagnetische interacties. Deze processen kunnen verstoord worden door onnatuurlijke elektromagnetische velden.

 

Wat is een magnetisch veld?

Het is algemeen bekend dat een magneet ijzer aantrekt. Dit komt door het magnetische veld rondom de magneet. Hoe werkt dit? Volgens Kennisplatform EMV kan een magnetisch veld in de ruimte rond de magneet een kracht uitoefenen op andere voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme, zoals een ijzeren spijker. Een magnetisch veld is dus de ruimte rondom een magneet waarin die magneet invloed heeft en kracht uit kan oefenen.

Zoals in bovenstaande afbeelding te zien, wordt een magnetisch veld altijd aangegeven met veldlijnen. Deze lijnen gaan van noord ‘N’ naar zuid ‘Z’. Behalve in de magneet: daar gaan ze van zuid naar noord.

 

Magnetische velden en gezondheid?

Elektromagnetische velden kunnen uw gezondheid beide verbeteren en verslechteren. Velden met bijvoorbeeld een lage frequentie hebben een ander effect op het lichaam dan velden met een hoge frequentie. Zo treden lage frequenties op bij elektriciteitsvoorziening terwijl hoge frequenties optreden bij mobiele telefoons en zendmasten. Daarbuiten dient men rekening te houden met het verschil tussen direct optredende effecten en large termijneffecten.

 

Direct optredende effecten

Bij sterke velden is er een kans dat directe effecten in het lichaam ontstaan; echter komt dit vrijwel nooit voor. Wanneer velden met lage frequentie elektrische stroompjes in het lichaam opwekken, kunnen de zenuwen geprikkeld worden. Hierdoor kunnen pijn, tintelingen, samentrekken van spieren en verstoringen van het hartritme ontstaan. U hoeft zich geen zorgen te maken want dergelijke hoge spanningen komen niet voor op publiekelijke plaatsen.

 

Langetermijneffecten

Over de langetermijneffecten is geen wetenschappelijke literatuur die ons zekerheid kan geven. Hierdoor kunnen we niet concluderen dat blootstelling aan elektromagnetische velden schadelijk is voor de gezondheid.

 

Magnetische velden goed of slecht?

Magnetische velden zijn niet slecht voor de gezondheid van de mens. Zoals we hierboven aangaven is er geen bewijs om aan te tonen dat deze blootstelling schadelijk is. Volgens het RIVM zijn er in Nederland regels die gelden voor elektromagnetische velden. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet sterker zijn dan de limieten die zijn vastgelegd in die regels.

 

Magnetisch veld meten

Is een magnetisch veld meetbaar? En hoe doet u dit? Een voorbeeld hiervan zijn ‘hersengolven’. Deze zijn meetbaar door het gebruik van een elektro-encefalogram (EEG) en wordt vaak gebruikt in ziekenhuizen.

 

Maar u kunt ook gemakkelijk zelf uw elektrische stralingsvelden in kaart brengen door gebruik te maken van een elektrisch veld meter. Dit apparaat is ideaal voor wanneer u elektrische apparatuur en hun bedrading wilt opmeten. De meting laat u zien hoeveel uw apparatuur uitzendt en waar de velden het sterkst zijn.

 

Waar moet je op letten?

We moeten letten op het feit dat er nog geen wetenschappelijke duidelijkheid is over de eventueel negatieve effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden op de gezondheid van de mens. Onderzoekers moeten veel factoren in beschouwing nemen om een oorzakelijk verband vast te stellen.

 

Wilt u geen risico nemen en zelf zekerheid krijgen over de straling in uw eigen leefomgeving? Bij Meditech Europe koopt u al een magnetisch veld meter voor €58,50.