Hoeveel mg Zit Er in een Colloïdale Vloeistof? Een Gedetailleerde Uitleg

Welkom bij Meditech Europe! In deze uitgebreide blog leggen we uit hoeveel mg/l er in een colloïdale vloeistof zit. We bespreken in detail hoe je de concentratie berekent en welke invloed de massa van de deeltjes heeft op de totale massa van de vloeistof. We geven specifieke voorbeelden van colloïdaal zilver, goud, zink en magnesium en benadrukken hoe Meditech Europe zorgt voor nauwkeurige kwaliteitscontrole van haar producten.

Wat is een Colloïdale Vloeistof?

Een colloïdale vloeistof is een mengsel waarin microscopisch kleine deeltjes van een bepaalde stof (zoals zilver, goud, zink of magnesium) gelijkmatig verdeeld zijn in een vloeistof, meestal water. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze in suspensie blijven zonder te bezinken.

Begrippen en Eenheden

Laten we beginnen met enkele belangrijke begrippen en eenheden die relevant zijn voor colloïdale vloeistoffen:

 • Concentratie: Uitgedrukt in mg/l (milligram per liter), dit geeft aan hoeveel milligram van een stof er in een liter vloeistof zit.

 • PPM (Parts Per Million): Een eenheid die concentratie aangeeft. 1 PPM betekent dat er één deel van een stof is per miljoen delen van de totale oplossing.

Omrekenformule: mg/l naar PPM

 

Omdat de dichtheid van water (en dus de vloeistof) ongeveer 1 g/ml is, kunnen we aannemen dat:

 1 mg/l = 1 PPM 

Dit betekent dat als je de concentratie van een colloïdale vloeistof in mg/l weet, je deze direct kunt omzetten naar PPM, en vice versa.

De Massa van Deeltjes en Hun Invloed op de Totale Massa

Hoewel water een dichtheid van 1 g/ml heeft, verandert de toevoeging van colloïdale deeltjes de totale massa van de vloeistof. De moleculaire massa van de deeltjes speelt hierbij een belangrijke rol. Een liter water met een bepaalde concentratie van colloïdale deeltjes zal iets meer wegen dan een liter puur water.

Voorbeelden van Colloïdale Vloeistoffen

Laten we enkele specifieke voorbeelden bekijken, inclusief hun mg/l waarden:

10 PPM Colloïdaal Ionisch Zilver

Colloïdaal ionisch zilver met een concentratie van 10 PPM betekent dat er 10 milligram zilverdeeltjes per liter water zijn. Aangezien de dichtheid van zilver ongeveer 10.49 g/cm³ is, verhoogt dit de massa van de vloeistof iets, hoewel het verschil minimaal is.

 • Concentratie: 10 mg/l

5 PPM Colloïdaal Nano Zilver

Bij 5 PPM colloïdaal nano zilver zijn er 5 milligram zilverdeeltjes per liter water. Nano-deeltjes hebben een hogere oppervlakte/volume-verhouding, wat hun eigenschappen kan beïnvloeden zonder significant de massa te verhogen.

 • Concentratie: 5 mg/l

5 PPM Colloïdaal Nano Goud

Voor 5 PPM colloïdaal nano goud betekent dit 5 milligram goud per liter water. De dichtheid van goud is aanzienlijk hoger (ongeveer 19.32 g/cm³), wat een iets grotere invloed heeft op de totale massa van de vloeistof.

 • Concentratie: 5 mg/l

20 PPM Colloïdaal Zink

Met een concentratie van 20 PPM colloïdaal zink zijn er 20 milligram zink per liter water. De dichtheid van zink is ongeveer 7.14 g/cm³, wat de massa van de oplossing ook enigszins verhoogt.

 • Concentratie: 20 mg/l

20 PPM Colloïdaal Magnesium

Ten slotte, 20 PPM colloïdaal magnesium betekent 20 milligram magnesium per liter water. Magnesium heeft een dichtheid van ongeveer 1.74 g/cm³, waardoor de massa van de vloeistof iets toeneemt, maar niet zo significant als bij zwaardere metalen zoals goud of zilver.

•Concentratie: 20 mg/l

Massa versus Gewicht van een Vloeistof

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen de massa van een vloeistof en het gewicht van een vloeistof:

 • Massa: Massa is een maat voor de hoeveelheid materie in een object en wordt uitgedrukt in kilogram (kg) of gram (g). De massa van een vloeistof blijft constant, ongeacht waar deze zich bevindt.

 • Gewicht: Gewicht is de kracht die op een object wordt uitgeoefend door zwaartekracht. Het wordt uitgedrukt in Newton (N). Het gewicht van een vloeistof kan variëren afhankelijk van de zwaartekracht. Op aarde heeft een object met een massa van 1 kg een gewicht van ongeveer 9.81 N.

In de context van colloïdale vloeistoffen betekent dit dat de massa van de deeltjes de totale massa van de vloeistof verhoogt, maar het gewicht van de vloeistof kan variëren afhankelijk van de zwaartekracht.

Biologische beschikbaarheid

De biologische beschikbaarheid van een colloïde of nano variant van een stof kan veel hoger zijn dan die van de reguliere vorm vanwege verschillende fysisch-chemische en biologische factoren. Zo geldt bijvoorbeeld bij magnesium en zink de volgende beredenering:

 1. Regulier supplement:

  • Biologische beschikbaarheid: ~30%

  • Voor 100 mg supplement: 30 mg effectief opgenomen

 2. Colloïdale vorm:

  • Veronderstelde biologische beschikbaarheid: ~60%

  • Voor 100 mg supplement: 60 mg effectief opgenomen

Hier zijn enkele redenen waarom dit zo is:

 1. Vergrote Oppervlakte: Nano- en colloïde deeltjes hebben een veel grotere oppervlakte per eenheid massa vergeleken met grotere deeltjes van dezelfde stof. Deze vergrote oppervlakte kan leiden tot een verhoogde interactie met biologische membranen, waardoor de opname in het lichaam efficiënter kan plaatsvinden.

 2. Verbeterde Oplosbaarheid: Nanodeeltjes kunnen de oplosbaarheid van hydrofobe stoffen vergroten. In hun nano- of colloïde vorm kunnen deze stoffen beter worden gedispergeerd in biologische vloeistoffen, wat resulteert in een verbeterde absorptie.

 3. Snellere Oploskinetiek: De snelheid waarmee nanodeeltjes oplossen is vaak hoger dan die van grotere deeltjes. Dit kan leiden tot een snellere en meer volledige absorptie van de stof in het spijsverteringsstelsel.

 4. Verhoogde Permeabiliteit: Nanodeeltjes kunnen biologische barrières zoals celmembranen, de darmwand, en de bloed-hersenbarrière gemakkelijker passeren dan grotere deeltjes. Dit kan resulteren in een verhoogde opname van de stof in de bloedbaan en weefsels.

 5. Stabilisatie van Gevoelige Stoffen: Sommige stoffen zijn gevoelig voor degradatie in de maag of darmen. Nanodeeltjes kunnen deze stoffen beschermen tegen enzymatische of chemische afbraak, waardoor ze intact de absorptieplaatsen kunnen bereiken.

 6. Actieve Targeting: Nanodeeltjes kunnen worden ontworpen om specifieke cellen of weefsels te targeten, bijvoorbeeld door het toevoegen van liganden die binden aan receptoren op de doelcellen. Dit kan leiden tot een verhoogde lokale concentratie van de stof op de gewenste plaats van werking.

 7. Controle over Vrijgaveprofiel: Colloïde en nanodeeltjes kunnen worden ontworpen om een gecontroleerde vrijgave van de werkzame stof te bieden. Dit kan zorgen voor een meer constante plasmaconcentratie en een verlengde werkingsduur, wat kan bijdragen aan een verbeterde biologische beschikbaarheid.

 8. Verminderde Eerstegraads Metabolisme: Nanodeeltjes kunnen de eerste-pass metabolisme in de lever omzeilen door de stof direct naar de systemische circulatie te brengen, waardoor de biologische beschikbaarheid toeneemt.

Kwaliteitscontrole bij Meditech Europe

Bij Meditech Europe doen we uitgebreid onderzoek naar de specificaties van onze colloïdale producten. Onze oplossingen worden constant en nauwkeurig getest tijdens en na de productie om te zorgen voor consistentie en kwaliteit. Door deze rigoureuze processen kunnen we garanderen dat onze producten voldoen aan de hoogste normen en effectief zijn voor onze klanten.

Conclusie

Het berekenen van de concentratie van colloïdale vloeistoffen in mg/l is relatief eenvoudig dankzij de directe relatie tussen mg/l en PPM. De massa van de deeltjes speelt een rol in de totale massa van de vloeistof, wat belangrijk is voor nauwkeurige metingen en toepassingen. Bij Meditech Europe zijn we toegewijd aan het leveren van de hoogste kwaliteit colloïdale producten door middel van zorgvuldig onderzoek en constante kwaliteitscontrole.

Heeft u vragen over onze producten of wilt u meer informatie over colloïdale vloeistoffen? Neem gerust contact met ons op!