Multiwave Oscillator in detail

MWO Producten

Geschiedenis

Het gebruik van hoge frequenties/voltages tegen een lage stroomsterkte (in ampères) bij levende organismen als planten, mensen en dieren is al bijna 100 jaar het onderwerp van medische interesse. De techniek werd rond 1890 uitgevonden door dr. Nikola Tesla, een geniale wetenschapper, die ook de wisselstroom heeft ontdekt. Dankzij hem kunnen we gebruik maken van elektriciteit in huis, straatverlichting, etc. Sindsdien is er veel apparatuur, die van deze techniek gebruik maakt, op de markt gebracht.

Het originele apparaat, de basis voor de MWO therapie, kwam van de Franse wetenschapper George Lakhovsky, die rond 1920 in Parijs werkte. Hij ontwikkelde de visie dat de genen en chromosomen in alle levende cellen constant in beweging zijn. Verder redeneerde hij dat ze als kleine radio zenders en ontvangers functioneren. Bovendien zouden ze een resonerende frequentie hebben die toe te schrijven is aan hun omvang, vorm en capaciteit. 

Wanneer cellen blootgesteld worden aan een breed gamma van elektro magnetische golven uit het onderste gedeelte van het elektromagnetisch spectrum, absorberen ze energie die bij hun resonantie frequentie past tijdens blootstelling aan die energie, mits de sterkte van de magnetische golven niet te sterk of te zwak is. 

Lakhovsky heeft veel onderzoek gedaan naar de impact van deze theorie. De gevestigde orde was echter niet gecharmeerd van het feit dat hij een succesvolle methode had ontwikeld.

Experimenten met zeer hoge voltages hebben, bij deskundig gebruik, aangetoond dat lichamelijke pijnen zeer snel en effectief behandeld kunnen worden. Eveneens bleek dat infecties en wonden bijzonder snel helen. Deze hoge frequenties en voltages kunnen niet rechtstreeks op het lichaam worden toegepast. 

De energie wordt door een gasgevulde lamp (argon of neon) heen geleid of via een antenne systeem. 

Na een periode van ongeveer vijftien à twintig minuten nemen de cellen geen energie meer op. Als de blootstelling aan magnetische golven langer duurt, wordt de energie afgestoten door de cellen en niet meer gebruikt. De energie van dit apparaat kan een levende cel dus niet beschadigen of vernietigen. 

De Multiwave Oscillator van Lakhovsky werd in de jaren twintig en dertig met veel succes gebruikt in Europa, vooral in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië. De apparatuur was groot, zwaar en kostbaar (relatief gezien). Het werd daarom alleen maar gebruikt in ziekenhuizen. 

De ‘Multiwave Oscillator therapie’ is gedurende vele jaren steeds verder ontwikkeld door middel van herhaalde experimenten, verbeteringen en het optimaliseren van de apparatuur. Vooral door de reacties, adviezen en ervaringen (en ook onderzoek) van mensen die de apparatuur gebruiken is het huidige apparaat tot stand gekomen.


Inzetbaarheid 

De elektrische en chemische aspecten van het menselijk lichaam, en de samenhang tussen deze elementen, worden de laatste jaren steeds meer onderkend. Er is groeiende aandacht voor deze onderwerpen. Het fenomeen elektrostress en polarisatie wordt ook een stuk duidelijker en is bespreekbaar. Concluderend, uit de ervaringen in de praktijk, heeft meer dan 80% van alle kwalen als oorzaak geestelijke en lichamelijke overbelasting door elektrostress. We weten inmiddels dat een negatieve elektrische lading de celmembranen depolariseert. 

Elektriciteit kan, net als chemicaliën, op zeer veel verschillende manieren gebruikt worden voor medische doeleinden. Sommige chemicaliën zijn gevaarlijk en schadelijk, andere zijn nuttig door hun genezende werking. 

Uit een op dit moment lopend onderzoek blijkt dat het immuunsysteem wordt geactiveerd door dagelijks 15 minuten gebruik te maken van de MWO. We weten dat onbalans in het immuunsysteem de bron is van vele ziekten. Ook lijkt nu te zijn aangetoond dat de MWO het ontgiftingsproces activeert. De eerste conclusies uit het onderzoek dat nu loopt wijzen uit dat dagelijks 15 minuten MWO gebruik zorgt voor een ontgifting tot wel 300% van de ontgifting die ons lichaam gedurende de nacht verzorgt.

LET OP: Niet elke elektrische energie of stroom kan zo werken. Als de kwaliteit, frequentie, stroom hoeveelheid en andere factoren niet in balans zijn, kan er grote schade ontstaan aan de cellen en zenuwen van het lichaam, met de daarbij behorende ernstige consequenties.


Technische gegevens:

Benodigde Voltage: 220/240 Volt

Voltage output: naar tweede ring van antenne plus minus 30 tot 120.000 volt

Stroom output: stroom minder dan 200 microampère.

Argon lamp: 30.000 volt, lamp is geleider van energie (argon gas).

Frequentie respons van de antenne straling is 750.000 tot drie miljard per seconde. De frequentie respons wordt berekend en gerelateerd aan de binnen en buiten diameters van elk van de 18 koperen ringen, alsmede ruimte van de opening. Deze ringen zijn 0,5 resonante golflengte antennes. Opgenomen vermogen verbruik is gemiddeld minder dan 100 Watt, de MWO is gezekerd met een 5 Amp zekering

Insteltijd: tijdschakelaar maximaal tot 60 minuten.

Variabel ‘Fine Tuning’ (scherpstellen) en variabele ‘Pulse Strenght’ (pulssterkte).

Golflengtes: 10 cm tot 400 meter.

Frequenties: 30 Hz - 12.300 MHz

Opgegeven waarden zijn onder voorbehoud.


Waarschuwing

Zet de MWO nooit aan in de buurt van iemand met een pacemaker. Ook behandeling van personen met een pacemaker is verboden. Mensen of dieren met metalen delen in het lichaam mogen niet met een MWO behandeld worden. Of die behandeling moet plaatsvinden onder begeleiding van een deskundige. Wanneer de te behandelen persoon of dier medicijnen gebruikt, moet de behandeling langzaam opgebouwd worden. Doe dit in overleg met de begeleidend arts of therapeut. Gebruik de MWO niet in de nabijheid van kwetsbare elektronische apparatuur zoals computers e.d.

Het gebruik van de MWO is geheel voor eigen verantwoording.


Gebruik van de MWO

Wanneer u de Multiwave Oscillator heeft ontvangen is het van belang dat u hem voorzichtig uitpakt. 

Wanneer u hem heeft aangesloten kunt u hem activeren door de “On/ Off knop” uit te trekken. Doe dit op rustige wijze, zonder overdadig veel kracht te zetten. 

De knop waarmee de pulse wordt ingesteld (Pulse Strenght) mag in geen geval tegen de klok in gedraaid worden. Draai ze dus altijd met de klok mee. 

Draai de knoppen nooit onnodig hard of ruw rond. Bedien ze met beleid.


Gebruik Argon lamp

Sluit het kussen aan op de rode aansluiting op de MWO en sluit de lamp aan op de zwarte aansluiting. Dit is omdat er een zender en een ontvanger moet zijn. De lamp is de zender en het kussen is ontvanger.

Neem plaats op het kussen en plaats een vinger tegen de lamp of plaats de lamp op de te behandelen plek of punt.

Zet de tijdschakelaar aan en stel direct de ‘Fine Tuning’ regelaar op twee uur. Draai dan de ‘Pulse Strenght’ knop langzaam op tot de lamp duidelijk oplicht. Speel met ‘Fine Tuning’ totdat u een mooi stabiel licht heeft. Met de ‘Pulse Strenght’ kunt u de kracht instellen. De lamp mag warm worden, dit is belangrijk, maar nooit te warm.

U wordt nu geladen en behandeld.

Reinig de lamp met een ontsmettingsmiddel. Haal bij reiniging met alcohol de lamp uit de fitting. 

De tijdschakelaar schakelt automatisch de MWO uit. U kunt zelf ook de timer terug draaien.

Zet alles op nul (let op dat de Pulse Strength niet linksom wordt gedraaid).

Het maakt niets uit welke uitgang of retour u gebruikt, beide hebben dezelfde functie.


Gebruik enkele printplaat antenne

Schuif de antenne aan de stok en plaats de connectors in de MWO. Sluit de snoeren aan op beide aansluitpunten van de MWO en op beide aansluitpunten van de printplaat antenne.

Zet de hoofdschakelaar aan. Stel de timer in. Zet nu de ‘Fine Tuning’ draaiknop op twee uur en draai langzaam de ‘Pulse Strenght’ knop naar rechts tot u de vonken ziet overspringen op de printplaat antenne. 

De vonk dient zichtbaar te zijn op de buitenste rand. Zorg dat u een mooi stabiel geluid heeft. Meer is niet nodig. Na verloop van tijd zult u zien dat er koolbaantjes op de printplaat komen, dit is normaal en beïnvloedt het resultaat niet.

Na 3-5 minuten opnieuw afstelling controleren. De timer schakelt automatisch de MWO uit.

Zet alles op nul.


N.B. Regelmatig de printplaat antenne reinigen met alcohol.


Gebruik van de Lakhovsky ringantennes 

Sluit de antennes aan via de kabels. U vindt in de knop op de buitenste ring een aansluiting. Steek hierin de connector van de kabel en de andere in de MWO. Zorg dat de draden vrij hangen. Het is geen punt als de draad tegen de buitenste ring aankomt. 

Neem plaats tussen de antennes. De beste plaats van de antennes is aan de zijkanten van het lichaam. Op die manier wordt het gehele lichaam behandeld. 

Zet de HOOFDSCHAKELAAR aan en stel de timer in. Zet de ‘Fine Tuning’ knop op twee uur en draai de ‘Pulse Strenght’ knop langzaam op tot u het getik hoort. Regel beide knoppen zodanig dat u een mooi strak geluid hoort. Ook hierbij geldt dat de sterkte niet het resultaat bepaalt. Wel als het een goed gevoel geeft. Zie de demo. 

Raak geen snoeren aan die naar de antenne lopen. Het kan een onplezierig effect hebben, maar is niet schadelijk. 

Na circa 3-5 minuten nogmaals de instelling controleren. 

De tijdschakelaar schakelt automatisch de MWO uit. 

Zet nu alles op nul! 


Rife tube aansluiten 

Wanneer alles op de MWO op nul staat, sluit u de beide snoeren aan op de Rife Tube en de MWO. 

Stel de timer in. Draai nu de ‘Fine Tuning’ naar rechts en zet deze op twee uur. Draai nu de ‘Pulse Strenght’ knop langzaam naar rechts. 

De Rife tube zal nu een mooi licht gaan geven en breedspectrum frequenties uitzenden. Stel de tube zo in dat u een mooi strak licht ziet. U kunt het vermogen niet hoog zetten omdat de tube heel weinig energie nodig heeft.


Combinatie Rife tube en printplaat antennes

Wanneer alles op nul staat, sluit u de snoeren aan op de plug midden op de printplaat antenne en naar de MWO aansluitingen. De andere set snoeren van de buitenste aansluiting sluit u aan van de printplaat antenne naar de Rife tube.

Stel de MWO zodanig in dat de Rife tube mooi egaal brandt. U zult zien dat op beide printplaat antennes een vonken pallet is te zien. Dat hoort zo te zijn. Dit is een krachtige opstelling en het is aan te bevelen om dit pas na een aantal standaard sessies te doen.


Combinatie Rife tube en Lakhovsky ringantennes

Wanneer alles op nul staat, sluit u de snoeren aan op de derde ring van de Lakhovsky antennes en op de aansluitingen van de MWO. De andere set snoeren sluit u aan op de buitenste ring van de Lakhovsky antennes en naar de Rife tube. Als u het eenvoudiger vindt om de Lakhovsky antennes binnenste buiten te zetten (aansluitingen aan de binnenkant) dan is dat geen probleem. 

Ook hier geldt weer hetzelfde principe, rustig instellen voor een mooi strak geluid en een stabiel licht in de Rife tube. Deze combinatie is zeer krachtig en aan te bevelen als men een aantal standaard behandelingen heeft gehad.


Gebruik kussen 

Leg het therapiekussen op een houten of plastic stoel en steek de connector in het aansluitpunt op de MWO. 

Steek de connector van het andere kussen in het andere aansluitpunt op de MWO. Deze mag onder de voeten geplaatst worden. Beide uitgangen op de MWO zijn gelijk, kleur maakt niets uit. Er is geen plus of min. Het is een bipolair systeem. 

Neem plaats op het kussen. 

Zet hoofdschakelaar aan en stel de timer in. Zet de ‘Fine Tuning’ draaiknop op twee uur. Draai langzaam de ‘Pulse Strenght’ knop naar rechts tot u het getik van de MWO hoort. Let Op! Wil de ‘Pulse Strenght’ knop niet terug draaien? Niet forceren! Even de MWO uit zetten en dan de knop rechtsom draaien tot hij weer op nul staat. Nu kunt u het apparaat weer aanzetten en de normale procedure vervolgen. 

U wordt nu met energie geladen; met de ‘Fine Tuning’ regelaar kunt u de snelheid van het aantal pulsen regelen. Met beide regelaars kunt u spelen. Belangrijk is dat het een mooie stabiel geluid is. De kracht bepaalt niet het resultaat. 

Op de website van de MWO staat een demo en laat u zien hoe u ermee aan de slag kunt. Ga naar downloads op de site en maak uw account en login aan. Hier vindt u de demo en meer informatie: www.multiwaveoscillator.nl. 

De tijdschakelaar schakelt de MWO automatisch uit. Ook kunt u deze terug draaien. Zet alles op nul. Laat de hoofdschakelaar aan als u verder gaat met behandelen. 

U kunt dus gewoon op het kussen plaatsnemen en het andere kussen bijvoorbeeld onder de voeten doen. Een andere mogelijkheid is dat u één kussen achter de rug plaatst en het andere onder uw voeten.


Violet Ray Glaselectrodes

Meditech Europe heeft een uitgebreid assortiment aan glaselectrodes die kunnen worden gebruikt in combinatie met de Multiwave Oscillator.

Om met de electrodes te werken is het belangrijk om te weten hoe ze te gebruiken.

Aansluiten:

Voor het werken met de glaselectrodes heeft u een hand-unit nodig, waar de glaselectrodes op worden aangesloten.

Zorg er bij het aankoppelen van de glaselectrodes voor dat dit nauwkeurig en voorzichtig gebeurt in verband met de kwetsbaarheid van de glaselectrodes.

Wanneer u de kabel van de hand-unit aansluit op de Multiwave Oscillator, in de zwarte ingang. Zorg er ook voor dat het kussen wordt aangesloten op de rode ingang en de gebruiker ook daadwerkelijk plaats neemt op het kussen. Dit in verband met de aarding. Indien u dit niet doet kan de electrode zijn werk niet doen.

Wanneer u klaar bent om de electrode te gaan gebruiken schakelt u de Multiwave aan. U zorgt er voor dat de knoppen van pulse en vonk nog dicht staan. U heeft de hand-unit met de glaselectrode in de hand en draait heel rustig en langzaam de knoppen iets open, tot u een heel zacht vonkend geluid hoort. Wanneer u de hand tegen de glaselectrode houdt ziet u een lichte gloed in de electrode en u voelt een kleine prikkeling. Dit moet een aangename prikkeling zijn en mag in geen geval een vervelende ervaring zijn. Indien er een vervelend gevoel optreedt dient u de pulse en vonk knoppen aan te passen tot er een prettige stand ontstaat.

MWO Producten
Made with StoreFrame.io Copyright © Meditech Europe